Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Nuvaxovid
COVID-19 Vaccine (recombinant, adjuvanted)

Листовка: информация за потребителя


Nuvaxovid инжекционна дисперсия

Ваксина срещу COVID-19 (рекомбинантна, адювантна)

(COVID-19 Vaccine (recombinant, adjuvanted)))


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да се ваксинирате, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Какво съдържа тази листовка


 1. Какво представлява Nuvaxovid и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде поставена ваксината Nuvaxovid

 3. Как се поставя Nuvaxovid

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Nuvaxovid

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Nuvaxovid и за какво се използва


  Nuvaxovid е ваксина, която се използва за предотвратяване на COVID-19, причинен от вируса SARS-CoV-2.


  Nuvaxovid се поставя на лица на 12 и повече години.


  Ваксината стимулира имунната система (естествените защитни сили на организма) да произвежда антитела и специализирани бели кръвни клетки за борба срещу вируса, с цел защита срещу COVID-19. Нито една от съставките на тази ваксина не може да причини COVID-19.


 2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде поставена ваксината Nuvaxovid Nuvaxovid не трябва да се поставя

  • ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).


   Предупреждения и предпазни мерки

   Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да Ви бъде поставена ваксината Nuvaxovid, ако:

   • в миналото сте имали тежка или животозастрашаваща алергична реакция след поставяне на друга ваксина или инжекция с Nuvaxovid,

   • сте припадали след поставяне на инжекция с игла,

   • имате висока температура (над 38°C) или тежка инфекция. Независимо от това Вие можете да се ваксинирате, ако имате леко повишена температура или простуда под формата на инфекция на горните дихателни пътища,

   • имате проблеми с кръвосъсирването, по тялото Ви лесно се образуват синини или използвате лекарство за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци,

   • Вашата имунна система не функционира добре (имунодефицит) или приемате лекарства, които отслабват имунната система (като високи дози кортикостероиди, имуносупресори или противоракови лекарства).


   Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да Ви бъде поставена ваксината Nuvaxovid.


   Както при всяка ваксина, двудозовият курс на ваксинация с Nuvaxovid може да не защити напълно всички ваксинирани и не е известно за какъв период ще бъдете защитени.


   Деца


   Nuvaxovid не се препоръчва да се поставя на деца на възраст под 12 години. Към момента няма налична информация за употребата на Nuvaxovid при деца на възраст под 12 години.


   Други лекарства и Nuvaxovid


   Трябва да кажете на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства или ваксини.


   Бременност и кърмене


   Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди поставянето на тази ваксина.


   Шофиране и работа с машини


   Някои от нежеланите реакции на Nuvaxovid, изброени в точка 4 (Възможни нежелани реакции), могат временно да намалят способността Ви за шофиране и работа с машини (например може да се чувствате отпаднали или замаяни или да се чувствате много уморени).


   Не шофирайте и не работете с машини, ако не се чувствате добре след ваксинацията. Изчакайте, докато ефектът от ваксината не отшуми, преди да шофирате или работите с машини.


   Nuvaxovid съдържа натрий и калий


   Тази ваксина съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.


   Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol калий (39 милиграма) на доза, т.е. може да се каже, че практически не съдържа калий.


 3. Как се поставя Nuvaxovid


  Лица на възраст 12 и повече години

  Nuvaxovid ще Ви бъде поставена като две отделни инжекции по 0,5 ml.


  Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра ще инжектира ваксината в мускул, обикновено в горната част на ръката Ви.

  Препоръчва се да получите втората доза Nuvaxovid 3 седмици след първата доза, за да завършите пълния курс с тази ваксина.


  По време на и след всяка инжекция с ваксината Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра ще Ви наблюдава за около 15 минути за признаци на алергична реакция.


  Ако пропуснете уговорения час за Вашата втора инжекция с Nuvaxovid, говорете с Вашия лекар или медицинска сестра. Ако пропуснете планирана инжекция, може да не сте напълно защитени срещу COVID-19.


 4. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, тази ваксина може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Повечето нежелани реакции изчезват до няколко дни след появата им. Ако симптомите не отминават, свържете се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


  Както и при други ваксини, може да почувствате болка или дискомфорт на мястото на инжектиране или това място може да се зачерви и подуе. Тези реакции обаче обикновено отшумяват в рамките на няколко дни.


  Потърсете спешна медицинска помощ, ако получите някой от следните признаци и симптоми на алергична реакция:

  • отпадналост или замаяност

  • промени в сърдечния ритъм

  • задух

  • хрипове

  • подуване на устните, лицето или гърлото

  • уртикария или обрив

  • гадене или повръщане

  • стомашна болка


   Ако получите някакви други нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Те могат да включват:


   Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

   • главоболие

   • гадене или повръщане

   • мускулна болка

   • болка в ставите

   • чувствителност или болка на мястото на инжектиране

   • усещане на много силна умора (изтощение)

   • общо неразположение


    Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)

   • зачервяване на мястото, където е поставена инжекцията

   • подуване на мястото, където е поставена инжекцията

   • повишена температура (>38°C)

   • втрисане

   • болка или дискомфорт в горната част на ръката, долната част на ръката, крака и/или стъпалото (болка в крайниците)

    Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

   • увеличени лимфни възли

   • високо кръвно налягане

   • сърбеж по кожата, обрив или уртикария

   • зачервяване на кожата

   • сърбеж по кожата на мястото на поставяне на инжекцията


    Съобщаване на нежелани реакции

    Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемазасъобщаване, посоченавПриложениеV и да включите партидния номер, ако има такъв. Като съобщавате нежелани реакции можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на тази ваксина.


 5. Как да съхранявате Nuvaxovid


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра са отговорни за съхранението на тази ваксина и правилното изхвърляне на всеки неизползван продукт.


  Информацията относно съхранението, срока на годност, употребата и работата е описана в раздела, предназначен за медицински специалисти в края на листовката.


 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Nuvaxovid

  • Една доза (0,5 ml) Nuvaxovid съдържа 5 микрограма шипов протеин* на SARS-CoV-2 и е с добавен адювант Matrix-M.


*произвежда се чрез рекомбинантна ДНК технология с експресионна система на бакуловирус в клетъчна линия от насекоми, получена от клетки Sf9 на вида Spodoptera frugiperda.