Начална страница Начална страница
AstraZeneca

PegIntron
peginterferon alfa-2b

ЦЕНИ

Powder and solvent for solution for injection 80 mcg/0,5 ml 1 pen (pre-filled pen (cartridge, glass) + 1 injection needle + 2 cleansing swabs

На едро: 268,76 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder and solvent for solution for injection 100 mcg/0,5 ml 1 pen (pre-filled pen (cartridge, glass) + 1 injection needle + 2 cleansing swabs

На едро: 328,12 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder and solvent for solution for injection 120 mcg/0,5 ml 1 pen (pre-filled pen (cartridge, glass) + 1 injection needle + 2 cleansing swabs

На едро: 394,58 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder and solvent for solution for injection 150 mcg/0,5 ml 1 pen (pre-filled pen (cartridge, glass) + 1 injection needle + 2 cleansing swabs

На едро: 501,02 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


PegIntron 50 микрограма прах и разтворител за инжекционен разтвор PegIntron 80 микрограма прах и разтворител за инжекционен разтвор PegIntron 100 микрограма прах и разтворител за инжекционен разтвор PegIntron 120 микрограма прах и разтворител за инжекционен разтвор PegIntron 150 микрограма прах и разтворител за инжекционен разтвор пегинтерферон алфа-2b (peginterferon alfa-2b)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Щом всички мехурчета изплуват, във флакона трябва да остане бистър разтвор с малък пръстен от мехурчета на върха. Използвайте разтвора веднага. Ако не се инжектира

веднага, може да бъде съхраняван в хладилник до 24 часа.

ИзмерваненанеобходиматадозаPegIntronотготовияинжекционенразтвор

С едната ръка обърнете флакона и спринцовката надолу. Уверете се, че върхът на иглата е в разтвора на PegIntron. Така другата Ви ръка ще остане свободна, за да изтеглите буталото.

Издърпайте плавно буталото, докато изтеглите в спринцовката малко повече от предписаната

от лекаря Ви доза.

Задръжте спринцовката с насочена нагоре игла във флакона. Махнете спринцовката от дългата игла, която да остане във флакона, без да докосвате върха на спринцовката. Вземете късата игла

и я поставете стабилно на върха на спринцовката. Свалете предпазителя на иглата и проверете дали в спринцовката има въздушни мехурчета. Ако видите такива, изтеглете буталото малко

назад и леко почукайте спринцовката, като я задържате с насочен нагоре връх, докато мехурчетата изчезнат. Бавно върнете буталото до предписаната Ви доза. Върнете предпазителя на иглата и поставете спринцовката на равна повърхност.


Уверете се, че разтворът се е затоплил до стайна температура (до 25°C). Ако разтворът е студен, задръжте спринцовката в ръка, докато се затопли. Внимателно огледайте готовия разтвор,

преди да си го инжектирате. Не го използвайте, ако забележите промяна в цвета (промяна спрямо оригиналния цвят) или наличие на видими частици. Вече сте готови за инжектиране на

лекарството си.


Инжектираненаразтвора

Изберете мястото за инжектиране. Най-добре е да се инжектира на места, където между кожата и подлежащите мускули има слой мастна тъкан. Това са бедрото, външната част на мишницата

(ако си инжектирате лекарството на това място, може да имате нужда от помощ) и корема (с изключение на пъпа и талията). Ако сте изключително слаб/слаба, правете си инжекциите само

на бедрото или външната повърхност на мишницата.

Всеки път сменяйте мястото на инжектиране.


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Почистете и дезинфекцирайте кожата около мястото, на което ще правите инжекцията. Изчакайте да изсъхне. Махнете предпазителя на иглата. С едната ръка захванете кожна гънка. С другата ръка хванете спринцовката все едно е молив. С иглата пробийте захванатата кожна гънка под ъгъл около 45°. След като пробиете кожата, пуснете кожната гънка и със същата ръка хванете спринцовката. С едната си ръка леко изтеглете буталото назад. Ако в спринцовката влезе кръв, това означава, че иглата е в кръвоносен съд. Не инжектирайте на това място; извадете иглата и повторете процедурата. Чрез плавно изтласкване на буталото докрай инжектирайте разтвора.

Извадете рязко иглата. Ако е необходимо, притиснете за няколко секунди мястото на инжекцията с тампон. Не масажирайте мястото на инжекцията. Ако има кървене, поставете

лепенка.

Флаконът, ампулата и използваните за инжектирането еднократни консумативи трябва да се изхвърлят. Изхвърлете ги в затворен контейнер, така че да не представляват опасност.