Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Esmya
ulipristal

Листовка: информация за потребителя


Esmya 5 mg таблетки

Улипристалов ацетат (Ulipristal acetate)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Предупреждения и предпазни мерки

- Преди започване на лечението с Esmya ще Ви направят кръвни изследвания, за да се разбере дали черният Ви дроб работи добре. В зависимост от резултатите от тези изследвания, Вашият лекар ще реши дали лечението с Esmya е подходящо за Вас. Изследванията ще се повтарят всеки месец за първите 2 курса на лечение. При следващите курсове на лечение Вашият черен дроб ще бъде изследван еднократно преди всеки нов курс на лечение, и в случай че получите някои от оплакванията, описани по- долу. Освен това ще се направи допълнителен преглед на черния Ви дроб в рамките на 2 до 4 седмици след спиране на лечението.

Ако по време на лечението получите някакви симптоми, свързани с черния дроб, като например гадене или повръщане, тежка умора, жълтеница (пожълтяване на очите или кожата), тъмна урина, сърбеж или болка в горната част на стомаха, трябва да спрете лечението и незабавно да се свържете с Вашия лекар, който ще провери функцията на черния Ви дроб и ще реши дали може да продължите лечението.

магнезиев стеарат.


Как изглежда Esmya и какво съдържа опаковката

Esmya представлява бяла до почти бяла, кръгла, двойноизпъкнала таблетка по 7 mm, гравирана с код „ES5“ от едната страна.

Предлага се в блистери от Al/PVC/PE/PVDC в картонени опаковки, съдържащи 28, 30 и 84 таблетки или блистери от Al/PVC/PVDC в картонени опаковки, съдържащи 28 и 84 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Унгария


image

Производител

Cenexi

17 rue de Pontoise F-95520 Osny

image

Франция


Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Унгария

Дата на последно преразглеждане на листовката:


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .