Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Jentadueto
linagliptin, metformin hydrochloride

ЦЕНИ

Film-coated tablet 2,5 mg/850 mg mg 60 x 1 tablet (unit dose)

На едро: 76,54 лв
На дребно: 88,31 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 2,5 mg/1000 mg 60 x 1 tablet (unit dose)

На едро: 76,54 лв
На дребно: 88,31 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: Информация за пациента


Jentadueto 2,5 mg / 850 mg филмирани таблетки Jentadueto 2,5 mg / 1 000 mg филмирани таблетки

линаглиптин/метформин хидрохлорид (linagliptin/metformin hydrochloride)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


„Jentadueto с алкохол“).


Не приемайте Jentadueto, ако нещо от по-горе изброените се отнася за Вас. Ако не сте сигурни в нещо, говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство.


Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Jentadueto


Ако имате симптоми на остър панкреатит, като постоянна, силна коремна болка, Вие трябва да се консултирате с Вашия лекар.


Ако установите поява на мехури по кожата, това може да бъде признак на заболяване, наречено булозен пемфигоид. Вашият лекар може да Ви каже да прекратите приема на Jentadueto.


Ако не сте сигурни, дали нещо от изброените по-горе се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да приемете Jentadueto.


Диабетните кожни проблеми са често усложнение на диабета. Следвайте препоръките за грижи за кожата и краката, които сте получили от Вашия лекар или медицинска сестра.

Риск от лактатна ацидоза.

Поради съдържанието на метформин, Jentadueto може да причини много рядкото, но много тежко усложнение, наречено лактатна ацидоза, особено ако бърбеците Ви не функционират правилно. Рискът от развитие на лактатна ацидоза е повишен и при неконтролиран диабет, тежки инфекции, продължително гладуване или прием на алкохол, дехидратация (вижте още информация по-долу), чернодробни проблеми и заболявния, при които част от тялото има намалено снабдяване с кислород (като остро тежко сърдечно заболяване).

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар за допълнителни указания.


Спрете приема на Jentadueto за кратък период от време, ако имате заболяване, което може да бъде свързано с дехидратация (значителна загуба на телесни течности) като тежко повръщане, диария, треска, излагане на топлина или ако пиете по-малко течности от нормалното. Говорете с Вашия лекар за допълнителни указания.


Спрете приема на Jentadueto и незабавно се свържете с лекар или най-близката болница, ако имате някои от симптомите на лактатна ацидоза, тъй като това състояние може да доведе до кома.

Симптомите на лактатна ацидоза включват:


Лактатната ацидоза е състояние, изискващо спешна медицинска помощ, и трябва да се лекува в болница.


Ако Ви се налага да претърпите сериозна операция, трябва задължително да спрете приема на Jentadueto по време на и известно време след процедурата. Вашият лекар ще реши кога трябва да спрете и кога да възобновите лечението с Jentadueto.


По време на лечението с Jentadueto Вашият лекар ще проверява бъбречната Ви функция поне веднъж годишно или по-често, ако сте в старческа възраст и/или ако имате влошена бъбречна функция.


Деца и юноши

Това лекарство не се препоръчва за деца и юноши под 18 години.


Други лекарства и Jentadueto

Ако трябва да Ви бъде поставена инжекция с контрастно средство, съдържащо йод, в кръвообръщението, например в контекста на рентген или скенер, трябва да спрете приема на Jentadueto преди или по време на инжекцията. Вашият лекар ще реши кога трябва да спрете и кога да възобновите лечението с Jentadueto.


Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Може да се наложи по-често да се изследва глюкозата в кръвта и функционирането на бъбреците или Вашият лекар може да коригира дозата Jentadueto.

Изключително важно е да споменете следното:


Jentadueto с алкохол

Избягвайте прекомерната употреба на алкохол по време на приема на Jentadueto, тъй като това може да увеличи риска от лактатна ацидоза (вижте точка „Предупреждения и предпазни мерки“).


Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.


Вие не трябва да използвате Jentadueto, ако сте бременна. Не е известно дали това лекарство е вредно за плода.


Метформин преминава в малки количества в кърмата. Не е известно дали линаглиптин преминава в кърмата. Посъветвайте се с Вашия лекар, ако възнамерявате да кърмите докато приемате това лекарство.


Шофиране и работа с машини

Jentadueto не повлиява, или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.


Все пак, приемът на Jentadueto в комбинация с лекарства, наречени сулфанилурейни продукти, или с инсулин може да причини твърде ниско ниво на кръвната захар (хипогликемия), което може да повлияе способността Ви да шофирате и работите с машини, или да работите без безопасна опора за краката.


 1. Как да приемате това лекарство


  Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


  Колко да приемате

  Количеството Jentadueto, което ще приемате, варира в зависимост от състоянието Ви и от

  дозите на метформин и/или на отделните таблетки линаглиптин и метформин, които приемате в момента. Вашият лекар ще Ви каже каква точно доза от това лекарство трябва да вземете.


  Как да приемате това лекарство

  • една таблетка два пъти дневно, приемана през устата, в дозата, предписана от Вашия лекар.

  • по време на хранене, за да се намали възможността за възникване на стомашно неразположение.


  Не трябва да превишавате максимално препоръчваната дневна доза от 5 mg линаглиптин и 2 000 mg метформин хидрохлорид.


  Продължете приема на Jentadueto колкото време е предписал Вашият лекар, за да може да продължите да контролирате кръвната си захар. Възможно е Вашият лекар да Ви предпише

  това лекарство заедно с друго противодиабетно лекарство или инсулин. Трябва да приемате всички лекарства, както Ви е казал Вашият лекар, за да постигнете най-доброто за здравето си.


  Трябва да продължите диетата си по време на лечение с Jentadueto и да следите приема на въглехидрати да е равномерно разпределен през деня. Ако сте с наднормено тегло, продължавайте нискокалорийната си диета, според указанията, които се получили. Когато се приема самостоятелно, това лекарство е малко вероятно да причини необичайно ниски нива на кръвната захар (хипогликемия). Когато Jentadueto се използва със сулфонилурейни лекарства или с инсулин, може да настъпят ниски нива на кръвната захар и Вашият лекар може да намали дозата на сулфанилурейното производно или на инсулина.


  Ако сте приели повече от необходимата доза Jentadueto

  Ако сте приели повече от необходимия брой таблетки Jentadueto, е възможно да получите лактатна ацидоза. Симптомите на лактатна ацидоза са неспецифични, като силно неразположение, повръщане, болка в стомаха с мускулни крампи, общо неразположение с тежка умора и невъзможност за дишане. Допълнителни симптоми са понижена телесна температура и забавен пулс. Ако това Ви се случи, е възможно да имате нужда от незабавно болнично лечение, тъй като лактатната ацидоза може да доведе до кома. Спрете приема на това лекарство незабавно и се консултирайте веднага с лекар или отидете в

  най-близката болница (вж. точка 2). Вземете опаковката на лекарството с Вас.


  Ако сте пропуснали да приемете Jentadueto

  Ако сте пропуснали доза, приемете я веднага щом си спомните. Ако обаче се сетите малко преди времето за прием на следващата доза, пропуснете забравената доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Никога не приемайте две дози едновременно (сутрин или вечер).


  Ако сте спрели приема на Jentadueto

  Не спирайте приема на Jentadueto, преди Вашият лекар да Ви каже. Целта е да можете да поддържате кръвната си захар под контрол.


  Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


 2. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Някои симптоми изискват незабавна медицинска помощ

  Трябва да спрете приема на Jentadueto и веднага да посетите лекаря си, ако получите някой от следните симптоми на ниска кръвна захар (хипогликемия): треперене, изпотяване, тревожност, замъглено зрение, изтръпване на устните, пребледняване, промяна в настроението или обърканост. Хипогликемията (честота: много честа (може да засегне повече от 1 на 10 души)) е нежелана реакция, установена при прием на комбинацията между Jentadueto и сулфонилурейно производно и на комбинацията между Jentadueto и инсулин.


  Jentadueto може да доведе до много рядка (може да засегне до 1 потребител на 10 000), но

  много сериозна нежелана реакция, наречена лактатна ацидоза (вижте точка „Предупреждения и предпазни мерки“). Ако това се случи, трябва задължително да спрете приема на Jentadueto и незабавно да се свържете с лекар или най-близката болница, тъй като лактатната ацидоза може да доведе до кома.


  Някои пациенти са имали възпаление на панкреаса (панкреатит; честота: редки, могат да засегнат до 1 на 1 000 души).

  СПРЕТЕ приема на Jentadueto и се свържете незабавно с Вашия лекар, ако забележите някоя от следните тежки нежелани реакции:

  - Силна и постоянна болка в корема (областта на стомаха), която може да се излъчва към гърба, както и гадене и повръщане, тъй като могат да са признаци на възпаление на панкреаса (панкреатит).


  Други нежелани реакции на Jentadueto включват:

  Някои пациенти са получили алергични реакции (честота: редки), които могат да бъдат сериозни, включително хрипове и задух (бронхиална свръхреактивност; честота: нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)). Някои пациенти са получили обрив (честота: нечести), копривна треска (уртикария; честота: редки) и подуване на лицето, устните, езика и гърлото, което може да причини затруднение при дишане или преглъщане (ангиоедем, честота: редки). Ако

  получите някой от горепосочените болестни симптоми, спрете приема на Jentadueto и веднага се свържете с Вашия лекар. Вашият лекар може да предпише лекарство за лечение на алергичната Ви реакция, както и друго лекарство за лечение на Вашия диабет.


  При прием на Jentadueto някои пациенти са получили следните нежелани реакции:

  • Чести (могат да засегнат до 1 пациент на 10): диария, повишени ензими в кръвта (повишена липаза), гадене

  • Нечести: възпаление на носа или гърлото (назофарингит), кашлица, липса на апетит (намален апетит), повръщане, повишено ниво на ензимите в кръвта (повишено ниво на амилаза), сърбеж (пруритус)

  • Редки: мехури по кожата (булозен пемфигоид)


   Възможно е при някои пациенти да възникнат следните нежелани лекарствени реакции при прием на Jentadueto с инсулин

  • Нечести: нарушения на чернодробната функция, запек


   Нежелани лекарствени реакции при самостоятелен прием на метформин, които не са описани за Jentadueto:

  • Много чести: болка в корема.

  • Чести (могат да засегнат до 1 пациент на 10): метален вкус в устата (нарушено вкусово усещане).

  • Много редки (могат да засегнат до 1 пациент на 10 000): понижени нива на витамин B12, хепатит (проблем с черния дроб), кожни реакции като зачервяване на кожата (еритем).


   Съобщаване на нежелани реакции

   image

   Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 3. Как да съхранявате Jentadueto


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера, бутилката и картонената опаковка след „Годен до:/EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Това лекарство не изисква специални температурни условия за съхранение. Блистер: Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

  Бутилка: Съхранявайте бутилката плътно затворена, за да се предпази от влага.

  Не използвайте това лекарство, ако опаковката му е повредена или по нея има признаци за нарушаване на целостта ѝ.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 4. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Jentadueto

Таблетките Jentadueto 2,5 mg/850 mg съдържат също така червен железен оксид (E172), и жълт железен оксид (E172).

Таблетките Jentadueto 2,5 mg/1 000 mg съдържат също и червен железен оксид (E172).


Как изглежда Jentadueto и какво съдържа опаковката


Jentadueto 2,5 mg/850 mg са овални, двойноизпъкнали, светлооранжеви филмирани таблетки (таблетки). Те имат вдлъбнато релефно означение „D2/850“ от едната страна и вдлъбнато релефно означение - емблемата на „Boehringer Ingelheim” от другата страна.


Jentadueto 2,5 mg/1 000 mg са овални, двойноизпъкнали, светлорозови филмирани таблетки (таблетки). Те имат вдлъбнато релефно означение „D2/1000“ от едната страна и вдлъбнато релефно означение - емблемата на „Boehringer Ingelheim” от другата страна.


Jentadueto се предлага в перфорирани еднодозови блистери с 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1,

60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 и 120 x 1 филмирани таблетки и групови опаковки,

съдържащи 120 (2 опаковки от 60 х 1), 180 (2 опаковки от 90 х 1), 180 (3 опаковки от 60 х 1) и

200 (2 опаковки от 100 х 1) филмирани таблетки.


Jentadueto се предлага също в пластмасови бутилки с пластмасова капачка на винт и сушител - силикагел. Бутилките съдържат 14, 60 или 180 филмирани таблетки.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара във Вашата страна.


Притежател на разрешението за употреба


Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Германия

Производител


Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Германия


image

Boehringer Ingelheim Hellas Single Member S.A. 5th km Paiania – Markopoulo

Koropi Attiki, 19441 Гърция


image

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Göllstraße 1

84529 Tittmoning Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas

Tel: +370 5 2595942


България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: +32 2 773 33 11


Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900


Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: +353 1 295 9620


Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v. Tel: +31 (0) 800 22 55 889


Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS Tlf: +47 66 76 13 00


Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Tel: +43 1 80 105-7870


España

Boehringer Ingelheim España, S.A. Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. Tel: +48 22 699 0 699


France

Boehringer Ingelheim France S.A.S. Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda. Tel: +351 21 313 53 00


Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 2800


Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211


Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky Puh/Tel: +358 10 3102 800


Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB Tel: +46 8 721 21 00


Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom (Northern Ireland)

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: +353 1 295 9620


Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}.


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .