Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Humenza
pandemic influenza vaccine (H1N1) (split virion, inactivated, adjuvanted)

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


HUMENZA Суспензия и емулсия за инжекционна емулсия

image

Ваксина срещу пандемичен грип (H1N1) (фрагментиран вирион, инактивиран, с адювант) (Pandemic influenza vaccine (H1N1) (split virion, inactivated, adjuvanted))


За най-актуална информация, моля, консултирайте се с уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .


Прочетете внимателно цялата листовка преди да приемете тази ваксина.


Двете съставки трябва да се смесят преди прилагане.


Инструкции за смесване на ваксината:

  1. Преди смесване на място двата флакона (антиген и адювант) трябва да се оставят да достигнат стайна температура и трябва да се разтрият внимателно между дланите на ръцете, като се проверят визуално за наличие на чужди частици и/или аномалии във външния вид. В случай че се наблюдават аномалии (включително гумени частици от запушалката), ваксината трябва да се изхвърли.

  2. Ваксината се смесва, като се изтегли със стерилна спринцовка и игла цялото съдържание на флакона с антиген и се добави във флакона с адювант.

  3. След добавянето на антигена към адюванта, сместа трябва да се разклати внимателно с най-малко 5 въртеливи движения. След смесване ваксината представлява бяла непрозрачна емулсия.

  4. Обемът на HUMENZA след смесване е най-малко 6 ml и позволява изтеглянето на няколко дози (многодозов флакон). За дозата, която ще се прилага, вижте препоръките за дозировка в точка 4.2.

  5. След смесване HUMENZA трябва да се съхранява в хладилник (2°C-8°C) (в никакъв случай не поставяйте ваксината във фризер) и трябва да се използва в рамките на 24 часа.

  6. За да се осигури проследяване и своевременно изхвърляне на частично използваните флакони, се препоръчва датата и часът на смесване да бъдат четливо изписани върху етикета на флакона с адювант.


Инструкции за прилагане на ваксината:

  1. Преди инжектиране ваксината трябва да се остави да достигне стайна температура, като флаконът се разтрива внимателно между дланите на ръцете (не повече от 5 минути).

  2. Преди всяко прилагане, многодозовият флакон трябва да се разклати внимателно с най-малко 5 въртеливи движения.

  3. Съдържанието на многодозовия флакон, както и съдържанието на спринцовката след изтегляне трябва да се проверят визуално. Ваксината е с вид на бяла непрозрачна емулсия. Ако се наблюдават отклонения от това описание и/или някакви чужди частици (включително гумени частици от запушалката), ваксината трябва да бъде изхвърлена.

  4. Всяка доза 0,5 ml от ваксината трябва да се изтегля с нова, стерилна спринцовка и игла за инжектиране;

4. Всяка доза 0,5 ml или 0,25 ml (половин доза) от ваксината трябва да се изтегля с нова, стерилна спринцовка за инжектиране и да се прилага интрамускулно;

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.