Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Veltassa
patiromer

Листовка: информация за пациента


Veltassa 8,4 g прах за перорална суспензия Veltassa 16,8 g прах за перорална суспензия Veltassa 25,2 g прах за перорална суспензия

патиромер (patiromer) (под формата на патиромер сорбитекс калций)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Как изглежда Veltassa и какво съдържа опаковката

Прахът за пероарална суспензия е почти бял до светлокафяв, с единични бели частици.


Veltassa 8,4 g се предлага в опаковки, съдържащи 30, 60 или 90 сашета, и в общи опаковки по 3 картонени опаковки, всяка от които съдържа по 30 сашета.

Veltassa 16,8 g и 25,2 g се предлагат в опаковки, съдържащи 30, 60 или 90 сашета. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението на употреба Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex Франция

Производител

Vifor France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Франция


OM Pharma S.A.

R. da Indústria, 2 Quinta Grande Amadora, 2610-088 Португалия


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .