Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Tresiba
insulin degludec

ЦЕНИ

Solution for injection 100 IU/ml – 3 ml IU 5 pre-filled pen

На едро: 114,20 лв
На дребно: 131,77 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: Информация за пациента


Tresiba 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

инсулин деглудек (insulin degludec)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата:

Инструкции за използване на Tresiba 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка (FlexTouch)


Моля прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате своята предварително напълнена писалка FlexTouch. Ако не спазвате инструкциите внимателно, може да получите твърде малко или твърде много инсулин, което може да доведе до прекалено високо или прекалено ниско ниво на кръвната захар.


Не използвайте писалката без съответното обучение от страна на Вашия лекар или медицинска сестра.

Започнете с проверка на писалката, за да сте сигурни, че тя съдържа Tresiba 100 единици/ml, след това погледнете илюстрациите по-долу, за да се запознаете с различните части на Вашата писалка и игла.


Ако сте сляп или имате лошо зрение и не можете да разчетете дозовия брояч върху писалката, не използвайте тази писалка без чужда помощ. Потърсете помощ от лице с добро зрение, което е обучено да използва предварително напълнената писалка FlexTouch.


Вашата писалка е предварително напълнена инсулинова писалка с възможност за набиране на дозата, съдържаща 300 единици инсулин. Можете да наберете максимум 80 единици на доза, на стъпки от по 1 единица. Вашата писалка е предназначена за употреба с игли за еднократна употреба NovoFine или NovoTwist с дължина до 8 mm.


image Важна информация

Обърнете специално внимание на тези забележки, тъй като те са важни за правилното използване на писалката.

image

Tresiba предварително напълнена писалка и игла (пример) (FlexTouch)


Капачка на писалката

Външна капачка на иглата


Вътрешна капачка на иглата


Игла


Хартиен етикет


Tresiba

FlexTouch

Инсулинова скала Прозорче за инсулин


Етикет на писалката


Дозов брояч Стрелка на дозата


Селектор на дозата Дозов бутон


Дозов бутон с гладка

повърхност

 1. Подгответе Вашата писалка


  • Проверете името и концентрацията на етикета върху писалката, за да се уверите, че тя съдържа Tresiba 100 единици/ml. Това е изключително важно, ако получавате повече от един тип инсулин. Ако сгрешите инсулина, нивото на кръвната Ви захар може да стане прекалено високо или прекалено ниско.


  • Свалете капачката на писалката.


   A


   image

  • Проверете дали инсулинът в писалката е бистър и безцветен.

   Погледнете през прозорчето за инсулина. Ако инсулинът изглежда мътен, не използвайте писалката.


   Б


   image

  • Вземете нова игла и отстранете хартиения етикет.


   В


   image

  • Натиснете иглата право върху писалката. Завийте, докато се захване стегнато.


   Г


   image

  • Свалете външната капачка на иглата и я запазете за по-късно. Тя ще Ви трябва след инжектирането за правилното отстраняване на иглата от писалката.

   Д


   image

  • Свалете вътрешната капачка на иглата и я изхвърлете. Ако се опитате да я поставите отново, може неволно да се убодете с иглата.


   image

   На върха на иглата може да се появи капка инсулин. Това е нормално, но Вие все пак трябва да проверите изтичането на инсулин.


   Е


   image Винаги използвайте нова игла за всяка инжекция.

   Това намалява риска от замърсяване, инфекция, изтичане на инсулин, запушване на иглите и неточно дозиране.


   image Никога не използвайте изкривена или повредена игла.


 2. Проверете изтичането на инсулин


  • Винаги проверявайте изтичането на инсулин, преди да започнете.

   Това Ви помага за осигуряване на цялата доза инсулин.


   image

  • Завъртете селектора на дозата, за да наберете 2 единици. Уверете се, че дозовият брояч показва 2.


   A


   Набрани 2

   единици


  • Дръжте писалката с иглата насочена нагоре.

   Почукайте леко върха на писалката няколко пъти, така че всички мехурчета въздух да се съберат на върха.

   Б


   image

  • Натиснете и задръжте дозовия бутон, докато дозовият брояч се върне на 0.

   Цифрата 0 трябва да се изравни със стрелката на дозата. На върха на иглата трябва да се появи капка инсулин.


   В


   image

   На върха на иглата може да остане малко въздушно мехурче, но то няма да се инжектира.


   Ако не се появи капка, повторете стъпки 2A до до 6 пъти. Ако все още няма капка, сменете иглата и повторете стъпки 2A до още веднъж.


   Ако все още не се е появявила капка инсулин, изхвърлете писалката и използвайте нова.


   image Винаги гледайте да се появи капка на върха на иглата, преди да инжектирате. Това гарантира, че инсулинът тече.


   Ако не се появи капка, вие няма да си инжектирате никакъв инсулин, въпреки че дозовият брояч може да помръдне. Това може да показва, че иглата е запушена или повредена.


   image Винаги проверявайте изтичането, преди да инжектирате. Ако не проверите изтичането, може да получите твърде малко или никакъв инсулин. Това може да доведе до прекалено високо ниво на кръвната захар.


 3. Набиране на дозата


  • Погрижете се дозовият брояч да показва 0, преди да започнете.

   Цифрата 0 трябва да се изравни със стрелката на дозата.


  • Завъртете селектора на дозата, за да наберете дозата, от която се нуждаете, както Ви е инструктирал Вашият лекар или медицинска сестра.


   Ако сте набрали грешна доза, можете да въртите селектора на дозата напред или назад до достигане на правилната доза.


   Писалката може да набере максимум до 80 единици.

   image

   A


   Примери


   Набрани 5

   единици


   Набрани 24 единици


   Селекторът на дозата променя броя единици. Само дозовият брояч и стрелката на дозата ще покажат колко единици набирате на доза.


   Можете да наберете до 80 единици на доза. Когато писалката Ви съдържа по-малко от 80 единици, дозовият брояч спира на броя останали единици.


   Селекторът на дозата прищраква различно, когато се завърти напред, назад или при преминаване на броя останали единици. Не бройте прищракванията на писалката.


   image Винаги използвайте дозовия брояч и стрелката на дозата, за да видите колко единици сте набрали, преди да инжектирате инсулина.

   Не бройте прищракванията на писалката. Ако наберете и инжектирате грешна доза,

   нивото на кръвната Ви захар може да стане прекалено високо или прекалено ниско. Не използвайте скалата на инсулина, тя показва само приблизително колко инсулин е останал в писалката Ви.


 4. Инжектиране на дозата


  • Вкарайте иглата подкожно, както Ви е показал Вашият лекар или медицинска сестра.


  • Уверете се, че може да виждате дозовия брояч.

   Не пипайте дозовия брояч с пръсти. Това може да прекъсне инжектирането.


  • Натиснете и задръжте дозовия бутон, докато броячът се върне на 0.

   Цифрата 0 трябва да се изравни със стрелката на дозата. Тогава може чуете или усетите прищракване.


  • Оставете иглата да стои под кожата поне 6 секунди, за да се осигури инжектиране на цялата доза.

   A


   6 секунди


  • Издърпайте иглата и писалката право нагоре от кожата си.

   Ако на мястото на инжектиране се появи кръв, притиснете леко с памучен тампон. Не търкайте мястото.


   image

   Б


   image

   На върха на иглата може да видите капка инсулин след инжектирането. Това е нормално и не оказва влияние върху дозата Ви.


   image Винаги гледайте дозовия брояч, за да знаете колко единици си инжектирате.

   Дозовият брояч ще покаже точния брой единици. Не бройте прищракванията на писалката. Задръжте дозовия бутон натиснат, докато дозовият брояч се върне на 0 след инжектирането. Ако дозовият брояч спре, преди да се върне на 0, не е била инжектирана цялата доза, което може да доведе до прекалено високо ниво на кръвната захар.


 5. След инжекцията


  • Вкарайте върха на иглата във външната капачка на иглата върху гладка повърхност, без да докосвате иглата или външната капачка на иглата.


   A


   image

  • Когато иглата е покрита, внимателно натиснете външната капачка на иглата докрай.

  • Развийте иглата и внимателно я изхвърлете.


   Б


   image

  • Поставете отново капачката на писалката след всяко използване, за да предпазите инсулина от светлината.


   В


   image

   Винаги изхвърляйте иглата след всяка инжекция в подходящ контейнер за остри предмети. Това намалява риска от замърсяване, инфекция, изтичане на инсулин, запушване на иглите и неточно дозиране. Ако иглата е запушена, няма да си инжектирате никакъв инсулин.


   Когато писалката се изпразни, изхвърлете я, без върху нея да има игла, както Ви е инструктирал Вашият лекар, медицинска сестра, фармацевт или местните власти. Не изхвърляйте използваната игла в контейнера за домашни отпадъци.


   image Никога не се опитвайте да поставите обратно вътрешната капачка върху иглата.

   Може да се убодете с иглата.


   image След всяка инжекция винаги отстранявайте иглата и съхранявайте Вашата писалка без прикрепена игла.

   Това намалява риска от замърсяване, инфекция, изтичане на инсулин, запушване на

   иглите и неточно дозиране.


 6. Колко инсулин е останал?


image