Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Resolor
prucalopride

Листовка: информация за потребителя


Resolor 1 mg филмирани таблетки Resolor 2 mg филмирани таблетки


прукалоприд (prucalopride)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Ако имате много силна диария, контрацептивните хапчета могат да не действат правилно и се препоръчва използването на допълнителен метод за предпазване от забременяване. Вижте инструкциите в листовката за пациента на противозачатъчните хапчета, които приемате.


Други лекарства и Resolor

Информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали, или е възможно да

приемате други лекарства.


Resolor с храни и напитки

Resolor може да се приема със или без храна и напитки по всяко време на деня.


Бременност и кърмене

Resolor не се препоръчва за употреба по време на бременност.


Ако кърмите, прукалоприд може да премине в кърмата. По време на лечение с Resolor не се препоръчва кърмене. Посъветвайте се с Вашия лекар за това.


Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.


Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е Resolor да повлияе върху Вашата способност за шофиране или работа с

машини. Въпреки това, понякога Resolor може да причини световъртеж и умора, особено през първия ден от лечението, и това може да окаже въздействие върху шофирането и работата с машини.


Resolor съдържа лактоза

Ако знаете от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар, преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.


 1. Как да приемате Resolor


  Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в листовката или точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Приемайте Resolor толкова дълго, колкото ви е предписано от Вашия лекар.


  Лекарят може да поиска да оцени наново състоянието Ви и ползата от продължаване на лечението след първите 4 седмици и на редовни интервали от време след това.


  Обичайната доза Resolor за повечето пациенти е една таблетка от 2 mg веднъж дневно.


  Ако сте над 65 години или имате тежко чернодробно заболяване, началната доза е една

  таблетка от 1 mg веднъж дневно, която може да бъде увеличена от Вашия лекар до 2 mg веднъж дневно при необходимост.


  Лекарят Ви може също да препоръча по-ниска доза от една таблетка от 1 mg дневно, ако страдате от тежко бъбречно заболяване.


  Приемът на по-висока от препоръчителната доза няма да подобри действието на продукта.

  Resolor е предназначен само за възрастни и не трябва да се приема от деца и подрастващи до 18 години.


  Ако сте приели повече от необходимата доза Resolor

  Важно е да спазвате предписаната от Вашия лекар доза. Ако сте приели повече от необходимата доза Resolor, можe да получите диария, главоболие и/или гадене. В случай на диария е необходимо да пиете достатъчно количество вода.


  Ако сте пропуснали да приемете Resolor

  Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. Просто вземете следващата доза в обичайното време.


  Ако сте спрели приема на Resolor

  Ако сте спрели приема на Resolor, симптомите Ви на констипация може да се възвърнат.


  Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


 2. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Нежеланите реакции се появяват най-вече в началото на лечението и обикновено отзвучават в рамките на няколко дни при продължаващо лечение.


  Следните нежелани реакции са докладвани много често (могат да засегнат повече от 1 на 10 души): главоболие, гадене, диария и болки в корема.


  Следните нежелани реакции са докладвани често (могат да засегнат до 1 на 10 души): намален апетит, световъртеж, повръщане, нарушено храносмилане (диспепсия), метеоризъм, необичайни шумове в червата, умора.


  Наблюдавани са също следните нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души): треперене, сърцебиене, ректално кръвотечение, увеличена честота на уриниране (полакиурия), треска и неразположение. При поява на сърцебиене, моля уведомете Вашия лекар.


  Съобщаване на нежелани реакции

  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

  Това включва и всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемазасъобщаване,посоченав ПриложениеV. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 3. Как да съхранявате Resolor


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка след обозначението EXP. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Съхранявайте в оригиналната блистерна опаковка, за да се предпази от влага.

  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 4. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Resolor

Активното вещество е прукалоприд.

Една филмирана таблетка Resolor 1 mg съдържа 1 mg прукалоприд (във вид на сукцинат). Една филмирана таблетка Resolor 2 mg съдържа 2 mg прукалоприд (във вид на сукцинат).


Другите съставки са:

лактоза монохидрат (вж. точка 2), микрокристална целулоза, колоиден силициев диоксид, магнезиев стеарат, хипромелоза, триацетин, титанов диоксид (Е171), макрогол. Таблетката от 2 mg съдържа също червен железен оксид (Е172), жълт железен оксид (Е172), индигокармин алуминиев пигмент (Е132).


Как изглежда Resolor и какво съдържа опаковката

Resolor 1 mg филмирани таблетки са бели до почти бели, кръгли таблетки с означение „PRU 1“

от едната страна.

Resolor 2 mg филмирани таблетки са розови, кръгли таблетки с означение „PRU 2“ от едната страна.


Resolor се доставя в алуминиеви/алуминиеви перфорирани блистери за единична доза (календарно маркирани), съдържащи 7 таблетки. Всяка опаковка съдържа 7 x 1, 14 x 1, 28 х 1

или 84 x 1 филмирани таблетки.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.


Притежател на разрешението за употреба

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

Block 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2 Ирландия

Teл: +800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@takeda.com


Производител Sanico NV Veedijk 59

B-2300 Turnhout Белгия


Дата на последно преразглеждане на листовката.


image

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .