Начална страница Начална страница
International Commitee of the Red Cross

Sepioglin

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Sepioglin 45 mg таблетки

Пиоглитазон (Pioglitazone)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.


Как изглежда Sepioglin и какво съдържа опаковката

Sepioglin са бели, кръгли, плоски таблетки, с изпъкнало релефно изображение на числото „45”

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

от едната страна и с диаметър приблизително 8,0 mm. Таблетките се доставят в PA/алуминий/PVC/алуминиеви блистерни опаковки от 14, 28, 30, 50, 56, 90 или 98 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба и производител


Притежател на разрешението за употреба

Vaia S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Athens

Гърция


Производител

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Athens

Гърция


Дата на последно одобрение на листовката


.