Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Fingolimod Accord
fingolimod

Листовка: информация за потребителя


Финголимод Accord 0,5 mg твърди капсули

финголимод (fingolimod)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Капсулно съдържимо: Преджелатинизирано нишесте, магнезиев стеарат.

Състав на капсулата: желатин, титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172).

image

Печатно мастило: шеллак (E904), пропиленгликол (E1520), калиев хидроксид, черен железен оксид (E172), жълт железен оксид (E172).


Как изглежда Финголимод Accord и какво съдържа опаковката

Ярко жълта непрозрачна/бяла непрозрачна с размер „3” твърда желатинова капсула с напечатан

надпис “FO 0.5 mg” върху капачето и две радиални ивици върху капсулното тяло с жълто мастило, съдържаща бял до почти бял прах.


Всяка капсула е с дължина приблизително 15,8 mm.


Финголимод Accord е наличен в блистери от PVC/PVDC/алуминий, съдържащи по 7, по 28 или по 98 твърди капсули.

Перфорирани блистери с единични дози от PVC/PVDC/алуминий, съдържащи 7 x 1, 28 х 1 или

98 х 1 твърда капсула.


Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба


Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici Est, 6a Planta,

08039 Barcelona,

Испания

image

Производител

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

image

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 Barcelona, Испания


Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o. ul.Lutomierska 50,

95-200, Pabianice,

Полша


Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola PLA 3000, Малта


Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}.


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата