Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Reyataz
atazanavir sulfate

Листовка: информация за потребителя


REYATAZ 50 mg перорален прах

атазанавир (atazanavir)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Съобщаване на нежелани реакции

image

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемазасъобщаване,посоченав Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 1. Как да съхранявате REYATAZ


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или сашето. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. Отворете сашето непосредствено преди употреба.


  След смесване на пероралния прах с храна или напитки, може да се съхранява до 1 час на стайна температура (под 30oC).


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 2. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа REYATAZ

  • - Активното вещество е атазанавир. Всяко саше съдържа 50 mg атазанавир (като сулфат).

  • - Другите съставки са: аспартам (Е951), захароза и аромат портокал ванилия.


  Как изглежда REYATAZ и какво съдържа опаковката


  Всяко саше REYATAZ 50 mg перорален прах съдържа 50 mg атазанавир. Предлага се в една опаковка: 1 кутия с 30 сашета.

  Притежател на разрешението за употреба


  Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Plaza 254

  Blanchardstown Corporate Park 2

  Dublin 15, D15 T867 Ирландия


  Производител


  Swords Laboratories Unlimited Company T/A Lawrence Laboratories Unit 12 & 15, Distribution Centre

  Shannon Industrial Estate Shannon, Co. Clare, V14 DD39 Ирландия


  Дата на последно преразглеждане на листовката

  Инструкции за употреба


  Тези инструкции Ви показват как да приготвите и дадете доза REYATAZ перорален прах. Уверете се, че сте прочели и разбрали тези инструкции преди да дадете това лекарство на Вашето дете.

  Лекарят на Вашето дете ще прецени правилната доза въз основа на възрастта и теглото детето Ви.


  Винаги давайте лекарството на Вашето дете в рамките на 60 минути след смесване.


  Преди прилагане на лекарството

  1. Необходимо е да се определи дозата и броя на сашетата REYATAZ перорален прах (вж. точка 3 „Как да приемате REYATAZ”).

  2. Преди употреба, потупайте с пръсти сашето. Отрежете всяко саше по пунктираната линия.

  3. Изберете подходящия вариант, от изброените по-долу, за прилагане на REYATAZ перорален прах на Вашето дете. Могат да се използват по- големи обеми или количества течно адаптирано мляко, напитка или храна. Уверете се, че е прието цялото адаптирано мляко, напитка или храна, съдържащи лекарствения продукт.


Приготвяне и приложение на лекарството с течно адаптирано мляко с помощта на чашка за лекарство или малък съд и спринцовка за перорални форми (попитайте Вашия фармацевт за спринцовка за перорални форми):


 1. Вземете чашка за лекарство или малък съд и изсипете съдържанието на сашетата в чашката или малкия контейнер.

 2. Добавете 10 ml от приготвеното течно адаптирано мляко и разбъркайте с лъжица.

 3. Сложете върха на спринцовката за перорални форми в сместа и издърпайте буталото до изтегляне на цялото количество от адаптираното мляко.

 4. Поставете спринцовката в устата на Вашето дете, насочена към бузата и натиснете буталото надолу докато се освободи лекарството.

 5. Сложете допълнителни 10 ml от приготвената адаптирана храна в чашката или съда, за

  да се отмие останалото количество перорален прах.

 6. Сложете върха на спринцовката в сместа и издърпайте буталото до изтегляне на цялото количество от адаптираното мляко.

 7. Поставете спринцовката в устата на Вашето дете, насочена към бузата и натиснете буталото надолу докато се освободи лекарството.

 8. Дайте препоръчителната доза ритонавир на Вашето дете веднага след като сте дали

REYATAZ перорален прах.


Приготвяне и прилагане на лекарствения продукт с напитки


 1. Изсипете съдържанието на сашетата в малка чашка за пиене.

 2. Добавете 30 ml от напитката и разбъркайте с лъжица.

 3. Нека детето изпие сместа.

 4. Добавете допълнителни 15 ml от напитката, разбъркайте и дайте на детето да изпие сместа.

 5. Ако се използва вода, трябва да се даде и храна по същото време.


  Приготвяне и прилагане на лекарствения продукт с храна


  1. Изсипете в малък съд съдържанието на сашетата.

  2. Добавете минимум една супена лъжица храна и разбъркайте.

  3. Нахранете Вашето дете със сместа.

  4. Добавете допълнитена супена лъжица в съда, разбъркайте и отново нахранете Вашето дете.


Ако имате въпроси относно приготвянето или прилагането на доза REYATAZ перорален прах, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.