Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Pemetrexed Fresenius Kabi
pemetrexed

Листовка: информация за потребителя


Пеметрексед Fresenius Kabi 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор Пеметрексед Fresenius Kabi 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор пеметрексед (pemetrexed)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.


Приготвяне и предпазни мерки при приложение: Както и при другите потенциално токсични противоракови средства, боравенето и приготвянето на инфузионния разтвор пеметрексед трябва да става внимателно. Препоръчва се да се използват ръкавици. Ако разтворът на пеметрексед попадне върху кожата, измийте кожата веднага и обилно със сапун и вода. Ако разтворът на пеметрексед попадне върху лигавица, промийте обилно с вода. Бременните жени трябва да избягват контакт с цитостатични лекарствени продукти.

Пеметрексед не причинява мехури. Няма специфичен антидот при екстравазация на пеметрексед. Съобщават се няколко случая на екстравазация на пеметрексед, които не са оценени като сериозни от изследователя. Екстравазацията трябва да се овладее според местната стандартна практика, както при другите вещества, които не предизвикват образуване на мехури.