Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Ilaris
canakinumab

Листовка: информация за потребителя


Ilaris 150 mg/ml инжекционен разтвор

канакинумаб (сanakinumab)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


image

Приготвяне на инжекцията


  1. Махнете защитното капаче от флакона Ilaris. Не пипайте запушалката. Почистете гумената запушалка на флакона с напоен със спирт тампон.


   Отворете опаковките, съдържащи спринцовката и иглата за изтегляне.

   • Поставете иглата за изтегляне върху спринцовката.

   • Махнете капачето на иглата за изтегляне.

   • Вкарайте иглата за изтегляне във флакона с разтвор на Ilaris през центъра на гумената запушалка.

  2. Наклонете флакона, за да осигурите изтеглянето на необходимото количество разтвор в спринцовката.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимото количество разтвор зависи от дозата, която ще бъде приложена.

   Вашият лекуващ лекар ще Ви инструктира за точното количество, от което се нуждаете.

  3. Бавно изтеглете буталото на спринцовката до нужното деление (количеството, което ще бъде приложено съгласно инструкциите на лекуващия лекар), като изпълвате спринцовката с Ilaris

   разтвор. Ако видите, че в спринцовката има

   мехурчета, ги отстранете, както Ви е показал Вашият лекуващ лекар. Уверете се, че в спринцовката се съдържа правилното количество разтвор.

  4. Отстранете спринцовката и изтеглете иглата от флакона. (Възможно е във флакона да има останал разтвор). Поставете капачето върху иглата за изтегляне, както Ви е било показано от

   Вашият лекуващ лекар или фармацевт. Отстранете иглата за изтегляне от спринцовката и я изхвърлете в контейнера за остри предмети.

  5. Отворете опаковката, съдържаща инжекционната

игла, и поставете иглата върху спринцовката. Незабавно пристъпете към прилагане на инжекцията.


image

Прилагане на инжекциятаimage


 1. Изберете място на инжектиране в горната част на бедрото, корема, горната част на ръката или в областта на седалището. Не използвайте място, където има обрив или нарушаване на целостта на кожата, или което е насинено или подуто. Не инжектирайте в ръбцова тъкан, тъй като по този начин може да не получите достатъчно лекарство. Избягвайте да инжектирате във вена.

 2. Почистете инжекционното място с тампон, напоен със спирт. Оставете мястото да изсъхне. Махнете капачето на инжекционната игла.

 3. Леко захванете и повдигнете нагоре кожата на мястото за инжектиране. Задръжте спринцовката

под ъгъл от 90 градуса и с еднократно плавно движение вкарайте иглата право надолу и изцяло в кожата.


image

9. Дръжте иглата през цялото време в кожата,

докато бавно, натискайки буталото на спринцовката, изпразните съдържанието й. Пуснете захванатата кожа и изтеглете иглата право нагоре. Изхвърлете иглата и спринцовката в контейнера за остри предмети, без да поставяте обратно капачето на иглата или да я отделяте от спринцовката.

image

image

След прилагане на инжекцията10. Не разтривайте мястото на инжектиране. Ако се

появи кървене, поставете чист, сух памучен

тампон върху мястото и притиснете леко за

1-2 минути или докато спре кървенето. След това поставете адхезивна лепенка.


 1. Безопасно изхвърлете иглите и спринцовката в контейнера за остри предмети или както Ви e казал Вашият лекуващ лекар или фармацевт. Никога не използвайте спринцовките и иглите повторно.

 2. Внимателно изхвърлете флаконите, съдържащи останалия Ilaris разтвор (ако има), както Ви е

казал Вашият лекуващ лекар или фармацевт. Всички неизползвани продукти и остатъчни материали трябва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби. Никога не използвайте повторно останалия разтвор.


Съхранявайте контейнера за остри предмети на място, недостъпно за деца.


Изхвърлете го, както Ви e казал Вашият лекар или фармацевт.