Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Xultophy
insulin degludec, liraglutide

Листовка: информация за пациента


Xultophy 100 единици/ml + 3,6 mg/ml инжекционен разтвор

инсулин деглудек + лираглутид (insulin degludec + liraglutide)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

информация относно някои от съставките на Xultophy“ за повече информация относно натрия.


Как изглежда Xultophy и какво съдържа опаковката

Xultophy е бистър и безцветен разтвор.

Опаковки от 1, 3, 5 и групова опаковка, съдържаща 10 (2 опаковки по 5) писалки от 3 ml. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Novo Nordisk A/S Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Дания


Сега обърнете листовката за информация как да използвате Вашата предварително напълнена писалка.


Дата на последно преразглеждане на листовкатаПодробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .

image

Инструкции за употреба на Xultophy 100 единици/ml + 3,6 mg/ml инжекционен разтвор


Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате своята предварително напълнена писалка Xultophy.

Не използвайте писалката без съответното обучение от страна на

Вашия лекар или медицинска сестра.

Започнете с проверка на писалката, за да сте сигурни, че тя съдържа Xultophy 100 единици/ml + 3,6 mg/ml, след това погледнете илюстрациите по-долу, за да се запознаете с различните части на Вашата писалка и игла.


Ако сте сляп(а) или имате лошо зрение и не можете да разчетете дозовия брояч върху писалката, не използвайте тази писалка без чужда помощ. Потърсете помощ от лице с добро зрение, което е обучено да използва предварително напълнената писалка Xultophy.


Xultophy е лекарство, което съдържа инсулин деглудек и лираглутид. Xultophy се прилага в „дозови стъпки”. Една дозова стъпка съдържа

1 единица инсулин деглудек + 0,036 mg лираглутид.


Вашата писалка е предварително напълнена писалка с възможност за набиране на дозата. Съдържа 3 ml разтвор Xultophy. Тя освобождава дози от:


Вашата писалка доставя дози на дозови стъпки по 1.

Не преобразувайте дозата си по никакъв начин. Набраните дозови стъпки са равни на числото, изписано на дозовия брояч.


Вашата писалка е предназначена за употреба с игли за еднократна употреба NovoTwist или NovoFine с дължина до 8 mm и дебелина най- малко 32G. Игли не са включени в опаковката.


Важна информация

Обърнете специално внимание на тези забележки, тъй като са важни за безопасното използване на писалката.

image

imageXultophy предварително напълнена писалка и игла (пример)


Капачка на Външна

писалката капачка на иглата


Вътрешна капачка на иглата


Игла


Хартиен етикет


Скала на писалката

Прозорче на писалката


Етикет на писалката


Дозов брояч Показалец за дозата


Селектор на Дозов бутон

дозата с гладка

Дозов повърхност

бутон

1 Подгответе Вашата писалка с нова игла


 • Проверете името и цветния етикет на Вашата писалка, за да се уверите, че тя съдържа Xultophy.

 • Свалете капачката на писалката.

Това е изключително важно, ако получавате повече от един вид инжекционно лекарство. Прилагането на погрешно лекарство може да е опасно за Вашето здраве.


A

image

image

image

image

image

image


 • Проверете дали разтворът в писалката е бистър и безцветен.

Погледнете през прозорчето на писалката. Ако разтворът изглежда мътен, не използвайте писалката.


Б

 • Вземете нова игла и откъснете хартиения етикет.


В

 • Натиснете иглата право върху писалката. Завийте, докато се захване здраво.


Г

 • Свалете външната капачка на иглата и я запазете за по-късно.

Тя ще Ви трябва след инжектирането за безопасното отстраняване на иглата от писалката.


Д

 • Свалете вътрешната капачка на иглата и я изхвърлете. Ако се опитате да я поставите отново, може неволно да се убодете с иглата.

На върха на иглата може да се появи капка от разтвора. Това е нормално, но вие все пак трябва да проверите изтичането.

Не поставяйте нова игла на Вашата писалка, докато не сте готови да си поставите инжекцията.


image Винаги използвайте нова игла за всяка инжекция.

Това може да предотврати запушване на иглите, замърсяване, инфекция и неточно дозиране.

image Никога не използвайте изкривена или повредена игла.


Е

2 Проверете изтичането


 • Завъртете селектора на дозата, за да наберете 2 дозови стъпки.

 • Дозовият брояч и показалецът за дозата показват колко дозови

Уверете се, че дозовият брояч показва 2.

стъпки от Xultophy сте набрали.


A


Набрани

2

дозови стъпки

image

image

image


 • Дръжте писалката с иглата насочена нагоре.

Почукайте леко върха на писалката няколко пъти, така че всички мехурчета въздух да се съберат на върха.


Б

 • Натиснете и задръжте дозовия бутон, докато дозовият брояч се върне на 0.

Цифрата 0 трябва да се изравни с показалеца за дозата.

На върха на иглата трябва да се появи капка разтвор.


На върха на иглата може да остане малка капка, но тя няма да се инжектира.

Ако не се появи капка, повторете стъпки 2A до до 6 пъти. Ако все още няма капка, сменете иглата и повторете стъпки 2A до още веднъж.

Ако все още не се е появявала капка от разтвора, изхвърлете писалката и използвайте нова.


image Винаги се уверявайте, че се появява капка на върха на иглата, преди да инжектирате. С това се гарантира, че разтворът тече. Ако не се появи капка, няма да си инжектирате никакво количество от лекарството, въпреки че дозовият брояч може да помръдне. Това може да означава, че иглата е запушена или повредена.


image Важно е винаги да проверявате изтичането, преди да инжектирате. Ако не проверявате изтичането, е възможно да инжектирате твърде малко или да не инжектирате лекарство. Това може да доведе до високи нива на кръвната захар.


В

3 Набиране на дозата


 • Завъртете селектора на дозата, за да наберете дозата, от която се нуждаете.

Дозовият брояч показва дозата в дозови стъпки.

Ако наберете грешна доза, можете да въртите селектора на дозата напред или назад до достигане на правилната доза.

Писалката може да набере максимум 50 дозови стъпки. Селекторът на дозата променя броя на дозовите стъпки.

Само дозовият брояч и показалецът за дозата ще покажат колко дозови стъпки набирате на доза.

Можете да наберете до 50 дозови стъпки на доза. Когато писалката Ви съдържа по-малко от 50 дозови стъпки, дозовият брояч спира на броя останали дозови стъпки.

Селекторът на дозата прищраква различно, когато се завърти напред, назад или при надвишаване на броя останали дозови стъпки. Не бройте прищракванията на писалката.


image Винаги използвайте дозовия брояч и показалеца за дозата, за да видите колко дозови стъпки сте набрали, преди да инжектирате лекарството.

Не бройте прищракванията на писалката. Ако наберете и инжектирате неправилна доза, нивото на Вашата кръвна захар


A


Примери Набрани

5

дозови стъпки


Набрани

24

дозови стъпки

image

image

image

image


може да стане високо или ниско.

Не използвайте скалата на писалката, тя показва само приблизително колко разтвор е останал в писалката Ви.

Колко разтвор е останал?


 • Скалата на писалката показва приблизително колко разтвор е останал във Вашата писалка.


A


Приблизително колко разтвор

е останал

 • За да видите точно колко разтвор е останал, използвайте дозовия брояч:

 • Ако се нуждаете от повече лекарство, отколкото е останало в писалката, можете да разделите дозата между две писалки.

Завъртете селектора на дозата, докато дозовият брояч спре.

Ако той показва 50, във Вашата писалка са останали поне

50 дозови стъпки. Ако показва по-малко от 50, показаното число е броят останали дозови стъпки във Вашата писалка.image Внимавайте много за правилното изчисляване при разделяне на Вашата доза.

Ако имате съмнения, приемете пълната доза с нова писалка. Ако разделите неправилно дозата, ще си инжектирате твърде малко или много лекарство. При това нивата на кръвната Ви захар могат да

станат високи или ниски.


Б


Пример Дозовият

брояч е спрял: остават 42

дозови стъпки

4 Инжектиране на дозата


 • Вкарайте иглата подкожно, както Ви е показал Вашият лекар или медицинска сестра.

 • Уверете се, че може да виждате дозовия брояч. Не го закривайте

с пръстите си. Това може да прекъсне инжектирането.


A

 • Натиснете и задръжте дозовия бутон, докато дозовият брояч се върне на 0.

Цифрата 0 трябва да се изравни с показалеца за дозата. Тогава

можете да чуете или усетите прищракване.


Б

image

image

image

image


 • Задръжте иглата в кожата си, след като дозовият брояч се върне на 0 и пребройте бавно до 6.

 • Ако извадите иглата по-рано, може да видите как от върха на иглата изтича струйка от разтвора. В такъв случай няма да бъде приложена пълната доза и ще трябва да измервате нивата на кръвната захар по-често.


В Бройте бавно:


1-2-3-4-5-6

 • Извадете иглата от кожата си.

  • Ако дозовият брояч не покаже 0 след продължително

  • В такъв случай не сте си инжектирали никакво лекарство, въпреки, че дозовият брояч се е преместил от числото на първоначалната доза, която сте задали.

Ако на мястото на инжектиране се появи кръв, притиснете леко. Не търкайте мястото.


На върха на иглата може да видите капка разтвор след инжектирането. Това е нормално и не оказва влияние върху дозата Ви.


image Винаги гледайте дозовия брояч, за да знаете колко дозови стъпки си инжектирате. Задръжте дозовия бутон, докато дозовият брояч покаже 0. Ако дозовият брояч не се върне на 0, не е била инжектирана цялата доза, което може да доведе до високи нива на кръвната захар.


Как да разпознаете запушена или повредена игла?

натискане на дозовия бутон, възможно е да сте използвали запушена или повредена игла.

Какво да правите със запушена игла?

Сменете иглата, както е описано в точка 5, и повторете всички

стъпки, като започнете от точка 1: Подгответе Вашата писалка с нова игла. Уверете се, че сте набрали цялата доза, която Ви е необходима.

Никога не докосвайте дозовия брояч, докато инжектирате. Това може да прекъсне инжектирането.


Г

5 След инжекцията


 • Вкарайте върха на иглата във външната капачка на иглата върху равна повърхност, без да докосвате иглата или външната капачка.


A

 • Когато иглата е покрита, внимателно натиснете външната капачка на иглата докрай.

 • Развийте иглата и внимателно я изхвърлете, както са Ви инструктирали Вашият лекар или медицинска сестра.


Б

image


 • Поставяйте отново капачката на писалката след всяко използване, за да предпазите разтвора от светлината.


Винаги изхвърляйте иглата след всяка инжекция, за да осигурите използване на остра игла и да избегнете запушване на иглите. Ако иглата е запушена, няма да си инжектирате никакво лекарство.

Когато писалката се изпразни, изхвърлете я, без върху нея да има игла, както Ви е инструктирал Вашият лекар, медицинска сестра, фармацевт или местните власти.


image Никога не се опитвайте да поставите обратно вътрешната капачка върху иглата. Може да се убодете с иглата.

image След всяка инжекция винаги отстранявайте иглата от писалката.

Това може да предотврати запушване на иглите, замърсяване, инфекция, изтичане на разтвор и неточно дозиране.


В

image Допълнителна важна информация


 • Винаги носете резервна писалка и нови игли със себе си, в случай че загубите или повредите своята.

 • Винаги съхранявайте писалката и иглите на място, недостъпно за други хора, особено за деца.

 • Никога не споделяйте Вашата писалка с други хора. Вашето

 • Никога не споделяйте Вашите игли с други хора. Това може да доведе до кръстосана инфекция.

 • Обгрижващите лица трябва да бъдат много внимателни при работа с използвани игли – за да се избегне нараняване с игли и пренасяне на инфекция.

лекарство може да увреди здравето им.

Грижа за Вашата писалка


 • Не оставяйте писалката в кола или на друго място, където може да стане прекалено горещо или прекалено студено.

 • Не съхранявайте Вашата писалка при температури над 30°C.

 • Не излагайте Вашата писалка на прах, мръсотия или на въздействието на течност.

 • Не мийте, не накисвайте и не смазвайте Вашата писалка. Ако е необходимо, почистете я с мек препарат върху навлажнена кърпа.

 • Не изпускайте Вашата писалка и не я удряйте в твърди повърхности.

 • Не се опитвайте да напълните повторно Вашата писалка. След

 • Не се опитвайте да поправяте Вашата писалка или да я разглобявате.

Ако я изпуснете или подозирате, че нещо не е наред с нея, поставете нова игла и проверете изтичането на разтвор, преди да инжектирате.

като веднъж се изпразни, тя трябва да се изхвърли.