Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Kapruvia
difelikefalin

Листовка: информация за пациента


Kapruvia 50 микрограма/ml инжекционен разтвор

дифеликефалин (difelikefalin)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Kapruvia и какво съдържа опаковката

Kapruvia е прозрачен безцветен разтвор, без частици (pH 4,5). Доставя се в стъклен флакон с гумена запушалка, алуминиева обкатка и синя отчупваща се пластмасова капачка.


Опаковки от 3 и 12 флакона.


Не всички видове опаковки могат да бъдат на пазара.


Притежател на разрешението на употреба Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex Франция


Производител

Vifor France

100–101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex Франция


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба.


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .