Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Pregabalin Accord
pregabalin

ЦЕНИ

Capsule, hard 75 mg 56 in blister

На едро: 13,17 лв
На дребно: 15,41 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Прегабалин Accord 25 mg твърди капсули Прегабалин Accord 50 mg твърди капсули Прегабалин Accord 75 mg твърди капсули Прегабалин Accord 100 mg твърди капсули Прегабалин Accord 150 mg твърди капсули Прегабалин Accord 200 mg твърди капсули Прегабалин Accord 225 mg твърди капсули Прегабалин Accord 300 mg твърди капсули прегабалин (pregabalin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.Как изглежда Прегабалин Accord и какво съдържа опаковката


25 mg капсули

Бели непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “4” твърди желатинови капсули с надпис “PG” върху капачето и “25” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 14,4 mm.


50 mg капсули

Бели непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “3” твърди желатинови капсули с надпис “PG” върху капачето и “50” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 15,8 mm.


75 mg капсули

Червени непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “4” твърди желатинови капсули с надпис “PG” върху капачето и “75” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 14,4 mm.


100 mg капсули

Червени непрозрачни/Червени непрозрачни, размер “3” твърди желатинови капсули с надпис “PG” върху капачето и “100” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 15,8 mm.


150 mg капсули

Бели непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “2” твърди желатинови капсули с надпис “PG” върху капачето и “150” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 17,8 mm.


200 mg капсули

Оранжеви непрозрачни/Оранжеви непрозрачни, размер “1” твърди желатинови капсули с надпис “PG” върху капачето и “200” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 19,3 mm.


225 mg капсули

Оранжеви непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “1” твърди желатинови капсули с надпис “PG” върху капачето и “225” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 19,3 mm.


300 mg капсули

Червени непрозрачни/Бели непрозрачни, размер “0” твърди желатинови капсули с надпис “PG” върху капачето и “300” върху тялото. Всяка капсула е с приблизителна дължина 21,4 mm.


Прегабалин Accord 25/50/75/100/150/200/225/300 mg твърди капсули се предлагат в блистери от PVC/Алуминий в опаковки, съдържащи 14, 21, 56, 60, 84, 90, 100 или 112 твърди капсули. Освен това, Прегабалин Accord 75 mg твърди капсули се предлагат и в блистери от PVC/Алуминий, в опаковки по 70 твърди капсули.


Прегабалин Accord 25/50/75/100/150/200/225/300 mg твърди капсули се предлагат в 100 х 1 твърди капсули в PVC/алуминиеви перфорирани еднодозови блистери.


Прегабалин Accord 25/50/75/100/150/200/225/300 mg твърди капсули се предлагат и в бутилка от HDPE, съдържаща 30 или 200 твърди капсули.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Испания


Производител


Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht, Нидерландия


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Полша


Дата на последно преразглеждане на листовката.