Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Biopoin
epoetin theta

Листовка: информация за потребителя


Biopoin 1 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 2 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 3 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 4 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 10 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 20 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 30 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка


епоетин тета (Epoetin theta)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

image

Ако някой друг Ви поставя инжекцията, може да използва задната и страничната страна на горната част на мишниците (вижте сивите зони на фигура 7).


По-добре е мястото на инжектиране да се сменя всеки ден, за да се избегне рискът от поява на болезненост на някое от тези места.


6 7


Как сами да си поставите инжекцията?

  1. Дезинфекцирайте мястото на инжектиране върху кожата с помощта на тампона с алкохол и хванете кожата между палеца и показалеца, без да я стискате (вижте фигура 8).

  2. Вкарайте защитената с предпазителя игла, с едно рязко и непрекъснато движение, в кожата докрай, както са Ви показали Вашият лекар или медицинска сестра. Ъгълът между спринцовката и кожата не бива да е прекалено малък (поне 45°, вижте фигура 9). Предпазителят на иглата ще се отдръпне напълно, когато въведете иглата в кожта (вижте фигура 10).

  3. Инжектирайте течността в тъканта бавно и равномерно, като през цялото време държите хваната кожата (вижте фигура 11).

  4. След инжектиране на течността, извадете иглата и пуснете кожата. Иглата автоматично ще се покрие от предпазителя и ще се заключи, така че да не можете да се убодете (вижте фигура 12).

  5. Притиснете мястото на инжектиране с парче марлен бинт или стерилен марлен тампон за няколко секунди.

  6. Използвайте всяка спринцовка само за едно инжектиране. Не използвайте Biopoin, който е останал в спринцовката.


8 9

image


10 11


12


Не забравяйте

Ако имате проблеми, моля, поискайте помощ и съвет от Вашия лекар или медицинска сестра.


Изхвърляне на използваните спринцовки

Обезопасяващото устройство предпазва от нараняване от убождане след употреба и така не са необходими специални предпазни мерки при изхвърляне. Изхвърлете спринцовките с обезопасяващо устройство, както са Ви инструктирали Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра.