Начална страница Начална страница

Clopidogrel BGR (previously Zylagren)
clopidogrel

Листовка: информация за потребителя


Clopidogrel BGR 75 mg филмирани таблетки

клопидогрел (clopidogrel)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

мъждене”, и не можете да приемате лекарства, известни като „перорални антикоагуланти” (антагонисти на витамин К), които предотвратяват образуването и нарастването на кръвни съсиреци. Трябва да знаете, че пероралните антикоагуланти са по-ефикасни от ацетилсалициловата киселина или комбинираната употреба на Clopidogrel BGR плюс ацетилсалицилова киселина при това състояние. Вашият лекар трябва да Ви предпише Clopidogrel BGR плюс ацетилсалицилова киселина, ако не можете да приемате “перорални антикоагуланти” и за Вас няма риск от масивно кървене.

 1. Какво трябва да знаете, преди да приемете Clopidogrel BGR


  Не приемайте Clopidogrel BGR

  • Ако сте алергични(свръхчувствителни) към клопидогрел или към някоя от останалите

   съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

  • Ако страдате от заболяване, което понастоящем причинява кървене, например стомашна язва или кървене в мозъка.

  • Ако страдате от тежко чернодробно заболяване.


  Ако смятате, че някои от тези състояния се отнасят за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете Clopidogrel BGR.


  Предупреждения и предпазни мерки

  Ако някое от изброените по-долу състояния се отнасят за Вас, трябва веднага да уведомите

  Вашия лекар преди да започнете да приемате Clopidogrel BGR.

  • ако сте изложени на риск от кървене като:

   • заболяване, което Ви излага на риск от вътрешно кървене (като стомашна язва).

   • нарушение на кръвта, което предразполага към вътрешни кръвоизливи

    (кървене в тъканите, органите или ставите на тялото Ви).

   • скорошна тежка травма.

   • скорошна хирургична интервенция (включително стоматологична).

   • предстояща хирургична интервенция (включително стоматологична) през следващите седем дни.

  • ако сте имали съсирек в мозъчна артерия (исхемичен удар) възникнал през последните 7 дни.

  • ако имате бъбречно или чернодробно заболяване.

  • ако сте имали алергия или реакция към някое от лекарствата, използвани за лечение на Вашето заболяване.


  Докато приемате Clopidogrel BGR:

  • Tрябва да информирате Вашия лекар, ако планирате хирургична интервенция

   (включително стоматологична).

  • Tрябва също незабавно да информирате Вашия лекар, ако развиете състояние (известно още като тромботична тромбоцитопенична пурпура или ТТП), което включва повишена температура и синини по кожата, които могат да се проявят като малки червени точки, със или без необяснима прекомерна уморяемост, объркване, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница) (вижте точка 4 “ Възможни нежелани реакции”).

  • Aко се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време за да спре кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява образуването на кръвни съсиреци. При малки порязвания и наранявания, като напр. порязване по време на бръснене, това обикновено е без значение. Ако обаче кървенето Ви безпокои, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар (вижте точка 4 “ Възможни нежелани реакции”).

  • Вашият лекар може да назначи изследвания на кръвта.


   Деца и юноши

   Не давайте това лекарство на деца, защото няма ефект.


   Други лекарства и Clopidogrel BGR

   Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

   Някои лекарства могат да окажат влияние върху действието на Clopidogrel BGR и обратно.


   Трябва задължително да информирате Вашия лекар ако приемате

  • лекарства, които могат да повишат риска от кървене, като:

   • перорални антикоагуланти, лекарства използвани за намаляване съсирваемостта на кръвта,

   • нестероидни противовъзпалителни лекарства, обичайно използвани за лечение на болезнени и/или възпалителни състояния на мускулите или ставите,

   • хепарин или друго лекарство за инжектиране, използвано за намаляване съсирването на кръвта,

   • тиклопидин, друго антитромбоцитно лекарство,

   • селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (включително, но не само флуоксетин или флувоксамин), лекарства, които обикновено се използват за лечение на депресия,

  • омепразол или езомепразол, лекарства, използвани за лечение на стомашно

   неразположение,

  • флуконазол или вориконазол, лекарства за лечение на гъбични инфекции,

  • ефавиренц или други антиретровирусни лекарствa (използвани за лечение на ХИВ

   инфекция,

  • карбамазепин, лекарство за лечение на някои форми на епилепсия,

  • моклобемид, лекарство за лечение на депресия,

  • репаглинид, лекарство за лечение на диабет,

  • паклитаксел, лекарство за лечение на рак,

  • опиоиди: докато се лекувате с клопидогрел, трябва да уведомите Вашия лекар, преди да Ви бъде предписан опиоид (използван за лечение на силна болка).


  Ако сте преживели тежка гръдна болка (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт), може да Ви бъде предписан Clopidogrel BGR в комбинация с ацетилсалицилова киселина, вещество, съдържащо се в много лекарства, използвани като обезболяващи и понижаващи температурата. Инцидентнаупотреба на ацетилсалицилова киселина (не повече от 1000 mg за всеки период от 24 часа), не би трябвало да причинява проблем, но продължителната употреба при други обстоятелства трябва да се обсъди с Вашия лекар.

  Clopidogrel BGR с храна и напитки

  Clopidogrel BGR да се приема със или без храна.


  Бременност и кърмене

  За предпочитане е да не се приема това лекарство по време на бременност.


  Ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна, трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Clopidogrel BGR. Ако забременеете, докато приематеClopidogrel BGR, веднага се посъветвайте с Вашия лекар, тъй като не се препоръчва употребата на клопидогрел по време на бременност.


  Не трябва да кърмите, докато приемате това лекарство. Ако кърмите или планирате да кърмите, говорете с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство.


  Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приема на каквото и да било лекарство.


  Шофиране и работа с машини

  Clopidogrel BGR е малко вероятно да засегне способността Ви за шофиране или работа с

  машини.


  Clopidogrel BGR съдържа лактоза

  Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари (напр. лактоза), свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.


 2. Как да приемате Clopidogrel BGR


  Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

  Препоръчителната доза, включително за пациенти със състояние, наречено „предсърдно мъждене” (неритмична сърдечна дейност), е една таблетка от 75 mg Clopidogrel BGR дневно, която се приема перорално със или без храна, и по едно и също време всеки ден.


  Ако сте имали силна гръдна болка (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт), Вашият лекар може да Ви даде 300 mg Clopidogrel BGR (1 таблетка от 300 mg или 4 таблетки от 75 mg) веднъж в началото на лечението. След това, препоръчителната доза е една таблетка от 75 mg Clopidogrel BGR дневно, както е посочено по-горе.


  Трябва да приемате Clopidogrel BGR толкова дълго колкото Ви го е предписал Вашият лекар.


  Ако сте приели повече от необходимата доза Clopidogrel BGR

  Свържете се веднага с Вашия лекар или отидете до спешенто медицински звено в най-близката

  болница поради увеличен риск от кървене.


  Ако сте пропуснали да приемете Clopidogrel BGR

  Ако сте пропуснали да приемете доза Clopidogrel BGR, но си спомните в рамките на

  следващите 12 часа след обичайното време, веднага вземете таблетката си, а после приемете следващата в обичайния час.

  Ако сте забравили за повече от 12 часа, просто приемете следващата единична доза в

  обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.


  Ако сте спрели приема на Clopidogrel BGR

  Не спирайте лечението, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва. Свържете се с Вашия лекар или фармацевт преди да го направите.


  Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


 3. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Информирайте Вашия лекар незабавно, ако имате:

  • висока температура, признаци на инфекция или прекалена умора. Това може да се дължи

   на понижаване стойностите на някои кръвни клетки, което е рядко.

  • признаци на чернодробни проблеми, като пожълтяване на кожата и/или очите (жълтеница), независимо от това дали са съпътствани от подкожни кръвоизливи, които се проявяват като малки червени точки и/или объркване (вижте точка 2 “Предупреждения и предпазни мерки”).

  • подуване на устата или нарушение на кожата като обриви и сърбежи, мехури по кожата.

  Това може да са симптоми на алергична реакция.


  Най-често съобщаваната нежелана лекарствена реакция е кървене.

  Кървенето може да се прояви като кървене в стомаха или червата, натъртване, хематом

  (необичайно кървене или образуване на синини под кожата), кървене от носа, кръв в урината. В малък брой от случаите, се съобщават също и кръвоизливи в очите, главата, белия дроб или ставите.


  Ако имате продължително кървене, когато приемате Clopidogrel BGR

  Ако се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време за да спре кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява образуването на кръвни съсиреци. При малки порязвания и наранявания, като напр. порязване по време на

  бръснене, това обикновено е без значение. Ако обаче кървенето Ви безпокои, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар (вижте точка 2 “Предупреждения и предпазни мерки”).


  Други нежелани лекарствени реакции включват


  Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души): Диария, коремна болка, лошо храносмилане или киселини.


  Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души):

  Главоболие, стомашна язва, гадене, повръщане, запек, увеличено количество на газове в стомаха или червата, обриви, сърбеж, замаяност, усещане за изтръпване и мравучкане.


  Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души): Световъртеж, уголемяване на гърдите при мъже.


  Много редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 000 души):

  Жълтеница; силна коремна болка със или без болка в гърба; висока температура, затруднения в дишането понякога придружени с кашлица; общи алергични реакции (например, общо усещане за затопляне с внезапно общо неразположение до припадък); оток на устата; мехури по кожата; алергични кожни реакции; възпаление на устата (стоматит); понижаване на кръвното налягане; объркване; халюцинации; ставна болка; мускулна болка; промяна във вкуса или загуба на вкуса на храната.


  Нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

  Реакции на свръхчувствителност с болка в гърдите или корема, симптоми на постоянно ниска кръвна захар.


  Освен това Вашият лекар може да установи промени в показателите при изследванията на кръвта или урината.


  Съобщаване на нежелани реакции

  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

  image

  съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V*. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 4. Как да съхранявате Clopidogrel BGR


  Да се съхранявайте на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след “Годен до:” или “EXP: ”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Блистер

  Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага и светлина.


  Бутилка

  Преди отваряне:

  Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия на съхранение. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.


  След отваряне:

  Да не се съхранява над 25°C.

  Съхранявайте бутилката плътно затворена, за да се предпази от влага.

  След първото отваряне на бутилката, лекарственият продукт трябва да се използва в рамките на 2 месеца.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 5. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Clopidogrel BGR

микрокристална целулоза, прежелатинизирано царевично нишесте, макрогол 6000, хидрогенирано рициново масло в ядрото на таблетката и хипромелоза (Е464), титанов диоксид (Е171), червен железен оксид (Е172), талк и пропиленгликол във филмовото покритие.


Как изглежда Clopidogrel BGR и какво съдържа опаковката

Филмираните табелтки са розови, кръгли и леко изпъкнали.

Съществуват кутии с по 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 и 100 филмирани таблетки в блистери. Налични са кутии с бутилка по 30 и 500 филмирани таблетки.


Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба

Laboratoires BIOGARAN

15, boulevard Charles de Gaulle 92707 Colombes Cedex Франция


Производител (и):

image

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения KRKA Polska Sp. z o.o., Ul.Równoległa 5, 02-235Warszawa, Полша KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Хърватия


Дата на последно преразглеждане на листовката <месец ГГГГ>


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската Агенция по лекарствата: .