Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Dificlir
fidaxomicin

Листовка: информация за потребителя


DIFICLIR 200 mg филмирани таблетки

фидаксомицин (fidaxomicin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Ядро на таблетката: микрокристална целулоза, прежелатинизирано нишесте, хидроксипропилцелулоза, бутилхидрокситолуен, натриев нишестен гликолат и магнезиев стеарат.

Покритие: поливинилов алкохол, титанов диоксид (Е171), талк, полиетиленгликол и лецитин (соев).


Как изглежда DIFICLIR и какво съдържа опаковката


DIFICLIR 200 mg филмирани таблетки са таблетки с форма на капсула, бели до почти бели на цвят, с „FDX“ на едната страна и „200“ на другата.


DIFICLIR e наличен в:

100 x 1 филмирана таблетка в перфорирани еднодозови блистери от алуминий/алуминий.

20 x 1 филмирана таблетка в перфорирани еднодозови блистери от алуминий/алуминий.


DIFICLIR е наличен и като гранули за перорална суспензия.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Strasse 80

79618 Rheinfelden

Германия


Дата на последно преразглеждане на листовката {MM/ГГГГ}


.