Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Lynparza
olaparib

Листовка: информация за пациента


Lynparza 50 mg твърди капсули

олапариб (оlaparib)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Какво съдържа тази листовка


 1. Какво представлява Lynparza и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Lynparza

 3. Как да приемате Lynparza

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Lynparza

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Lynparza и за какво се използва Какво представлява Lynparza и как работи

  Lynparza съдържа активното вещество олапариб. Олапариб е вид лекарство против рак, наречено инхибитор на PARP (поли [аденозин дифосфат-рибоза] полимеразен инхибитор).


  При пациенти с мутации (промени) в определени гени, наречени BRCA (ген на рака на гърдата), които са изложени на риск от развитие на някои форми на рак, инхибиторите на PARP могат да предизвикат смъртта на раковите клетки като блокират ензим, който помага за възстановяването на ДНК.


  За какво се използва Lynparza


  Lynparza се използва за лечение на вид рак на яйчниците, наречен “рак на яйчниците с BRCA мутация”. Тя се използва след като ракът се е повлиял от предишно лечение със стандартна химиотерапия на базата на платина. Съществува тест, който се използва, за да се определи дали имате рак с BRCA мутация.


 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Lynparza Не приемайте Lynparza

  • ако сте алергична към олапариб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

  • ако кърмите (вижте точка 2 по-долу за повече информация).


   Не използвайте Lynparza, ако нещо от горните се отнася за Вас. Ако не сте сигурна, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Lynparza.

   Предупреждения и предпазни мерки

   Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди или по време на лечение с Lynparza


  • ако имате ниски стойности на броя кръвни клетки при изследване на кръвта. Те могат да бъдат нисък брой червени или бели кръвни клетки, или нисък брой тромбоцити. Вижте точка 4 за повече информация относно тези нежелани реакции, включително признаците и симптомите, за които трябва да внимавате (например повишена температура или инфекция, образуване на синини или кървене). Рядко, те могат да бъдат признак за по- сериозни проблеми с костния мозък, например миелодиспластичен синдром (МДС) или остра миелоидна левкемия (ОМЛ).


  • ако получите някакви нови симптоми или влошаване на симптомите като задух, кашлица или хрипове. Малък брой пациенти, лекувани с Lynparza, съобщават за възпаление на белите дробове (пневмонит). Пневмонитът е сериозно заболяване, при което често се налага болнично лечение.


   Ако мислите, че нещо от горните може да се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди или по време на лечение с Lynparza.


   Тестове и изследвания

   Вашият лекар ще изследва кръвта Ви преди и по време на лечение с Lynparza.


   Ще Ви се направи кръвен тест

  • преди лечението;

  • всеки месец през първата година на лечението;

  • на редовни интервали, определени от Вашия лекар, след първата година на лечението. Ако броят на кръвните Ви клетки падне до твърде ниско ниво, може да се нуждаете от преливане на кръв (при което ще Ви се прелее нова кръв или кръвен продукт от донор).


   Други лекарства и Lynparza

   Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това включва лекарства, получени без рецепта, и билкови лекарства. Това е така, защото Lynparza може да повлияе начина на действие на някои други лекарства. Също така, някои други лекарства могат да повлияят начина на действие на Lynparza.


   Трябва да кажете на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако в момента приемате или възнамерявате да приемате някои от следните лекарства

  • всякакви други противоракови лекарства;

  • ваксина или лекарство, което потиска имунната система, тъй като може да се нуждаете от внимателно наблюдение;

  • итраконазол, флуконазол - използван за лечение на гъбични инфекции;

  • телитромицин, кларитромицин, еритромицин - използвани за лечение на бактериални инфекции;

  • протеазни инхибитори, подсилени с ритонавир или кобицистат, боцепревир, телапревир, невирапин, ефавиренц - използвани за лечение на вирусни инфекции, включително ХИВ;

  • рифампицин, рифапентин, рифабутин - използвани за лечение на бактериални инфекции, включително туберкулоза (TБ);

  • фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал - използвани като успокоително или за лечение на припадъци (гърчове) и епилепсия;

  • билкови лекарства, съдържащи жълт кантарион (Hypericum perforatum) - използвани предимно за лечение на депресия;

  • дигоксин, дилтиазем, фуроземид, верапамил, валсартан – използвани за лечение на сърдечни заболявания или високо кръвно налягане;

  • бозентан – използван за лечение на белодробна артериална хипертония;

  • статини, например симвастатин, правастатин, розувастатин – използвани за понижаване на нивата на холестерола в кръвта;

  • дабигатран – използван за разреждане на кръвта;

  • глибенкламид, метформин, репаглинид – използвани за лечение на диабет;

  • ергоалкалоиди – използвани за лечение на мигрена и главоболие;

  • фентанил – използван за лечение на ракова болка;

  • пимозид, кветиапин – използван за лечение на психични заболявания;

  • цизаприд – използван за лечение на стомашни проблеми;

  • колхицин – използван за лечение на подагра;

  • циклоспорин, сиролимус, такролимус – използвани за потискане на имунната система;

  • метотрексат – използван за лечение на рак, ревматоиден артрит и псориазис.


   Трябва да кажете на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако в момента приемате някое от гореизброените или някакви други лекарства. Лекарствата, изброени тук, може да не са единствените лекарства, които биха могли да повлияят на Lynparza.


   Lynparza с напитки

   Не пийте сок от грейпфрут, докато трае лечението с Lynparza. Той може да повлияе действието на лекарството.


   Контрацепция, бременност и кърмене

  • Не трябва да приемате Lynparza, ако сте бременна или може да забременеете. Това е така защото може да увреди плода.

  • Не трябва да забременявате, докато приемате това лекарство. Ако правите секс трябва да използвате два ефективни метода за предпазване от забременяване, докато приемате това лекарство и в продължение на 1 месец след приема на последната доза Lynparza. Не е известно дали Lynparza може да повлияе ефективността на някои хормонални контрацептиви. Моля, кажете на Вашия лекар, ако приемате хормонални контрацептиви, тъй като той може да препоръча добавянето на нехормонален контрацептивен метод.

  • Трябва да си направите тест за бременност преди започване на лечение с Lynparza, редовно по време на лечението и 1 месец след приема на последната доза Lynparza. Ако забременеете през това време, трябва веднага да говорите с Вашия лекар.

  • Не е известно дали Lynparza преминава в кърмата. Не кърмете, ако приемате Lynparza и в продължение на 1 месец след приема на последната доза Lynparza. Ако възнамерявате да кърмите, кажете на Вашия лекар.


   Шофиране и работа с машини

   Lynparza може да повлияе способността Ви за шофиране и работа с машини. Ако почувствате замаяност, слабост или умора, докато приемате Lynparza, не шофирайте или не използвайте инструменти или машини.


 3. Как да приемате Lynparza


  Вашият лекар Ви е предписал Lynparza капсули. Моля имайте предвид, че Lynparza се предлага също и като 100 mg и 150 mg таблетки.

  • Дозите на Lynparza капсули и таблетки не са едни и същи.

  • Приемът на неправилна доза или на таблетка вместо капсула може да бъде причина за неправилно действие на Lynparza или за повече нежелани реакции.

   Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


   Как да приемате

  • Приемайте една доза (8 капсули) Lynparza през устата с вода, веднъж сутрин и веднъж вечер.

  • Приемайте Lynparza поне един час след прием на храна. Не се хранете за предпочитане до 2 часа след прием на Lynparza.


   Колко да приемате

  • Вашият лекар ще Ви каже колко капсули Lynparza да приемате. Важно е да приемате цялата препоръчана доза всеки ден. Продължавайте да го правите толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра.

  • Обичайната препоръчителна доза е 8 капсули (400 mg), приемани през устата два пъти на ден (общо 16 капсули всеки ден).


   Вашият лекар може да предпише различна доза, ако

  • имате проблеми с бъбреците. Ще Ви бъде казано да приемате по 6 капсули (300 mg) два пъти на ден – общо 12 капсули всеки ден.

  • приемате определени лекарства, които може да повлияят Lynparza (вижте точка 2).

  • имате определени нежелани реакции докато приемате Lynparza (вижте точка 4). Вашият лекар може да намали дозата или да прекрати лечението за кратко време или окончателно.


   Ако сте приели повече от необходимата доза Lynparza

   Ако приемете повече от обичайната си доза Lynparza, свържете се незабавно с Вашия лекар или с най-близката болница.


   Ако сте пропуснали да приемете Lynparza

   Ако сте пропуснали да приемете Lynparza, вземете следващата обичайна доза в планираното време. Не вземайте двойна доза (две дози по едно и също време), за да компенсирате пропуснатата доза.


   Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


 4. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

  Незабавно информирайте Вашия лекар, ако забележите някоя от следните Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

  • задух, силна умора, бледа кожа или ускорен пулс – това може да са симптоми на нисък брой червени кръвни клетки (анемия).


   Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души)

  • алергични реакции (напр. подуване на лицето, устните, езика или гърлото, копривна треска, затруднено дишане или преглъщане, замаяност, които са признаци и симптоми на реакции на свръхчувствителност).

  • сериозни проблеми с костния мозък (миелодиспластичен синдром или остра миелоидна левкемия). Вижте точка 2.


   Други нежелани реакции могат да включват


   Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

  • гадене;

  • повръщане;

  • усещане на умора или слабост;

  • нарушено храносмилане или киселини (диспепсия);

  • загуба на апетит;

  • главоболие;

  • промени във вкуса на храната (дисгеузия);

  • замаяност;

  • кашлица;

  • недостиг на въздух;

  • диария - ако стане тежка, незабавно кажете на Вашия лекар.


   Много чести нежелани реакции, които се проявяват при изследвания на кръвта

  • понижен брой тромбоцити в кръвта (тромбоцитопения) - може да забележите следните симптоми:

  • поява на синини или кървене, което продължава по-дълго от обикновено, ако се нараните

  • нисък брой на белите кръвни клетки (левкопения или неутропения), което може да понижи Вашата способност да се борите с инфекции и може да е свързано с треска.


   Чести (може да засегнат до 1 на 10 души)

  • обрив или сърбящ обрив на оточна, зачервена кожа (дерматит);

  • възпаление на лигавицата на устата (стоматит);

  • болка в областта на стомаха под ребрата (болка в горната част на корема).


   Чести нежелани реакции, които могат да се проявят при изследване на кръвта

  • нисък брой на белите кръвни клетки (лимфопения), което може да понижи Вашата способност да се борите с инфекции и може да е свързано с треска;

  • повишение на креатинина в кръвта – този тест се използва, за да се провери как работят бъбреците Ви.


   Нечести нежелани реакции, които могат да се проявят при изследване на кръвта

  • увеличение на размера на червените кръвни клетки (без определени симптоми).


   Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

  • Болезнено възпаление на мастната тъкан под кожата (еритема нодозум).


   Вашият лекар ще изследва кръвта Ви всеки месец през първата година на лечението и на редовни интервали след това. Вашият лекар ще Ви каже, ако има някакви промени в кръвните изследвания, които може да се наложи да се лекуват.


   Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка, моля, незабавно се свържете с Вашия лекар.


   Съобщаване на нежелани реакции

   image

   Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 5. Как да съхранявате Lynparza


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и бутилката след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).


  Да не се замразява. Изхвърлете Lynparza капсули, които са били замразени.

  Ако предпочитате може да съхранявате Lynparza капсули извън хладилник (под 30°C) до

  3 месеца. След този период, изхвърлете капсулите, които не са били използвани. Препоръчва се да отбележите датата, на която капсулите са извадени от хладилника и датата, след която те трябва да се изхвърлят.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Lynparza

Активното вещество е олапариб. Всяка твърда капсула съдържа 50 mg олапариб.


Другите съставки (помощни вещества) са


Как изглежда Lynparza и какво съдържа опаковката


Lynparza е бяла, непрозрачна, твърда капсула, обозначена с “OLAPARIB 50 mg” и логото на AstraZeneca с черно мастило.


Lynparza се доставя в пластмасови бутилки от HDPE, съдържащи 112 твърди капсули. Една опаковка съдържа 448 капсули (4 бутилки по 112 капсули).


Притежател на разрешението за употреба

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje Швеция


Производител AstraZeneca AB Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje Швеция


image

AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park

Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA Великобритания


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva Tel: +370 5 2660550


България Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД Тел.: +359 24455000

AstraZeneca S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 370 48 11


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Tel: +420 222 807 111

Magyarország AstraZeneca Kft. Tel.: +36 1 883 6500


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000


Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 245 73 00


France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 21 434 61 00


Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 21 317 60 41


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited Tel: +386 1 51 35 600


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777


Italia

AstraZeneca S.p.A. Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010


Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija Tel: +371 67377100

United Kingdom (Northern Ireland)

AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 1582 836 836

Дата на последно преразглеждане на листовката