Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Lyrica
pregabalin

ЦЕНИ

Capsule, hard 75 mg 14 in blister

На едро: 20,65 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Capsule, hard 100 mg 21 in blister

На едро: 39,01 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Capsule, hard 200 mg 21 in blister

На едро: 63,94 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Capsule, hard 150 mg 56 in blister

На едро: 124,49 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Capsule, hard 100 mg 84 in blister

На едро: 155,19 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Capsule, hard 300 mg 56 in blister

На едро: 186,79 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Capsule, hard 200 mg 84 in blister

На едро: 238,34 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Capsule, hard 75 mg 56 in blister

На едро: 19,17 лв
На дребно: 22,43 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Lyrica 20 mg/ml перорален разтвор

прегабалин (pregabalin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.Какво съдържа тази листовка:


 1. Какво представлява Lyrica и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Lyrica

 3. Как да приемате Lyrica

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Lyrica

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Lyrica и за какво се използва


  Lyrica принадлежи към група лекарства, които се използват за лечение на епилепсия, невропатна болка и генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.


  Периферна и централна невропатна болка: Lyrica се използва за лечение на продължителна болка, причинена от увреждане на нервите. Различни заболявания могат да предизвикат периферна невропатна болка като например диабет или херпес зостер. Усещанията за болка могат да бъдат описани като горещи, парещи, пулсиращи, стрелкащи, пробождащи, остри, сковаващи, силна болезненост, смъдене, усещане за изтръпване, пробождане с игли.

  Периферната и централна невропатна болка може да бъде свързана и с промени в настроението, нарушения на съня, умора (уморяемост) и може да се отрази на физическото и социално функциониране и на качеството на живота като цяло.


  Епилепсия: Lyrica се използва за лечение на някои форми на епилепсия (парциални пристъпи със или без вторична генерализация – eпилептични пристъпи, започващи в една ограничена област на мозъка) при възрастни. Вашият лекар ще Ви предпише Lyrica, за да Ви помогне да лекувате Вашата епилепсия, когато провежданото лечение не води до овладяване на състоянието Ви. Трябва да вземате Lyrica като допълнение към Вашето настоящо лечение.

  Lyrica не е предназначена за самостоятелна употреба, а винаги трябва да бъде прилагана в комбинация с друго антиепилептично лечение.


  Генерализирано тревожно разстройство: Lyrica се използва за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР). Симптомите на ГТР са продължителна прекомерна тревожност и притеснение, които се контролират трудно. ГТР може също да предизвика безпокойство или усещане за възбуда или нервност, лесно уморяване, да изпитвате трудности при концентриране или бели полета в паметта, да се усещате раздразнителен, да имате мускулно напрежение или проблеми със съня. Това е различно от стреса и напрежението на обичайното всекидневие.

 2. Преди да приемете Lyrica


  Не приемайте Lyrica

  ако сте алергични към прегабалин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).


  Предупреждения и предпазни мерки

  Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Lyrica.


  • Някои пациенти, които приемат Lyrica, съобщават за симптоми, предполагащи алергична реакция. Тези симптоми включват подуване на лицето, устните, езика и гърлото, както и обширен кожен обрив. Ако при Вас се появи някоя от тези реакции, трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар.


  • Има съобщения за тежки кожни обриви, включително синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза, свързани с прием на прегабалин. Ако забележите

   някой от симптомите, свързани с тези сериозни кожни реакции, описани в точка 4, спрете да използвате прегабалин и незабавно потърсете медицинска помощ.


  • Употребата на Lyrica се свързва с виене на свят и сънливост, които могат да увеличат появата на случайно нараняване (падане) при пациенти в старческа възраст. Следователно, трябва да бъдете внимателни, докато свикнете с всеки ефект на лекарството.


  • Lyrica може да причини замъгляване или загуба на зрението, или други промени в зрeнието, много от които са временни. Трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако се появят промени в зрението Ви.


  • Някои пациенти с диабет, които покачват телесното си тегло при употреба на прегабалин, могат да се нуждаят от промяна в техните диабетни лекарства.


  • Определени нежелани реакции, като сънливост, могат да бъдат по-чести, тъй като пациенти с гръбначномозъчна травма могат да приемат и други лекарства за лечение, например на болката или мускулния спазъм, които имат подобни на прегабалин нежелани реакции и тежестта на тези реакции може да нарасне, когато лекарствата се приемат едновременно.


  • Има съобщения за сърдечна недостатъчност при някои пациенти, които приемат Lyrica; тези пациенти са предимно в старческа възраст със сърдечно-съдови увреждания. Преди да приемате това лекарство, съобщете на Вашия лекар, ако имате анамнеза за сърдечно заболяване.


  • Има съобщения за бъбречна недостатъчност при някои пациенти, които приемат Lyrica. Ако забележите намалено уриниране докато приемате Lyrica, трябва да съобщите на Вашия лекар, тъй като спирането на лекарството може да подобри това състояние.


  • Някои пациенти, лекувани с антиепилептични лекарства като Lyrica, са имали мисли за самонараняване или самоубийство или са проявили суицидно поведение. Ако, когато и да е, се появят такива мисли или подобно поведение, незабавно се обърнете към Вашия лекар.


  • Когато Lyrica се приема с други лекарства, които могат да причинят запек (като някои видове болкоуспокоителни), възможно е да настъпят някои стомашно-чревни проблеми (напр. запек, запушване или парализа на червата). Информирайте Вашия лекар, ако получите запек, особено ако сте предразположени към този проблем.

  • Преди да приемете това лекарство трябва да кажете на Вашия лекар, ако сте страдали от алкохолизъм или някаква лекарствена злоупотреба или зависимост. Не приемайте повече лекарство от предписаното.


  • Съобщени са случаи на конвулсии по време на прием на Lyrica или скоро след прекратяване на приема на Lyrica. Ако получите конвулсия, съобщете незабавно на Вашия лекар.


  • Съобщени са случаи на нарушение на мозъчната функция (енцефалопатия) при някои пациенти, приемащи Lyrica и страдащи и от други заболявания. Уведомете Вашия лекар, ако имате анамнеза за някакви сериозни заболявания, включително чернодробно или бъбречно заболяване.


  • Съобщени са случаи на затруднения с дишането. Ако имате нарушения на нервната система, нарушения на дихателната система, бъбречно увреждане или ако сте на възраст над 65 години, Вашият лекар може да Ви предпише различна схема на приложение. Свържете се с Вашия лекар, ако получите затруднение с дишането или повърхностно дишане.


   Деца и юноши

   Безопасността и ефикасността при деца и юноши (на възраст под 18 години) не са установени и поради това прегабалин не трябва да се използва в тази възрастова група.


   Други лекарства и Lyrica

   Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.


   Lyrica и някои други лекарства могат да си влияят едно на друго (взаимодействие). Когато се приема с определени други лекарства, които имат успокоително действие (включително опиоиди), Lyrica може да засили тези ефекти и може да доведе до дихателна недостатъчност, кома и смърт. Степента на замаяност, сънливост и намалена концентрация могат да нараснат, ако Lyrica се взема заедно с лекарства, съдържащи:


   Оксикодон – използван като средство против болки Лоразепам – използван за лечение на тревожност Алкохол


   Lyrica може да бъде приемана с перорални контрацептиви.


   Lyrica с храна, напитки и алкохол

   Капсулите Lyrica могат да бъдат приемани със или без храна. Препоръчва се да не се пие алкохол, докато приемате Lyrica.

   Бременност и кърмене

   Lyrica не трябва да бъде вземана по време на бременност или кърмене, освен ако Вашият лекар не Ви е казал друго. Употребата на прегабалин през първите 3 месеца на бременността може да предизвика вродени аномалии на плода, при които може да се наложи медицинско лечение. В проучване, което разглежда данните, получени за жени от скандинавските страни, приемали прегабалин през първите 3 месеца на бременността, е установено, че 6 новородени на всеки 100 имат такива вродени аномалии. Това е сравнимо с 4 новородени на всеки 100, родени от жени, които не са лекувани с прегабалин в проучването. Съобщава се за аномалии на лицето (т.нар.

   „орофациални“ цепнaтини на лицето), очите, нервната система (включително мозъка), бъбреците и гениталиите.

   Жени с детероден потенциал е необходимо да използват ефикасни противозачатъчни средства. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.


   Шофиране и работа с машини

   Lyrica може да предизвика замаяност, сънливост и намалена концентрация. Не трябва да шофирате, да работите със сложни машини или да се включвате в други потенциално рискови дейности, докато не разберете дали това лекарство не засяга Вашата способност да извършвате тези дейности.


   Lyrica съдържа метил парахидроксибензоат и пропил парахидроксибензоат

   Lyrica перорален разтвор съдържа метил парахидроксибензоат (Е218) и пропил парахидроксибензоат (Е216), които могат да причинят алергични реакции (възможно от забавен тип).


   Lyrica съдържа етанол

   Lyrica перорален разтвор съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 mg/ml.


   Lyrica съдържа натрий

   Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на максимална дневна доза от 600 mg (30 ml), т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.


 3. Как да приемате Lyrica


Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Вашият лекар ще определи каква доза е подходяща за Вас.


Периферна и централна невропатна болка, епилепсия или генерализирано тревожно разстройство:Ако получите подуване на лицето или езика, или ако кожата Ви се зачерви и започнат да се образуват мехури или кожата Ви започне да се бели, трябва незабавно да потърсите медицинска помощ.


Определени нежелани реакции, като сънливост, могат да бъдат по-чести, тъй като пациенти с гръбначномозъчна травма могат да приемат и други лекарства за лечение, например на болката или мускулния спазъм, които имат подобни на Lyrica нежелани реакции и тежестта на тези реакции може да нарасне, когато лекарствата се приемат едновременно.


Следната нежелана реакция е съобщена при постмаркетинговия опит: затруднено дишане, повърхностно дишане.


Съобщаване на нежелани реакции


Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също

image

да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 1. Как да съхранявате Lyrica


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Това лекарство не изисква специални условия за съхранение.


  Не изхвърляйте лекарствата в в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 2. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Lyrica

Активното вещество е прегабалин. Всеки ml съдържа 20 mg прегабалин.


Другите съставки са: метил парахидроксибензоат (Е218), пропил парахидроксибензоат (Е216), натриев дихидроген фосфат, динатриев фосфат, безводен (Е339), сукралоза (Е955), изкуствен ягодов аромат [съдържа малки количества етанол (алкохол)], пречистена вода.


Как изглежда Lyrica и съдържание на опаковката

Lyrica 20 mg/ml перорален разтвор е бистра безцветна течност в бяла бутилка, съдържаща 473 ml перорален разтвор, в твърда картонена опаковка. Опаковката съдържа също градуирана 5 ml спринцовка за перорално приложение и адаптер за бутилка (PIBA), поставени в прозрачна полиетиленова обвивка.


Притежател на разрешението за употреба и производител


Притежател на разрешението за употреба:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Нидерландия


Производители:

Pfizer Service Company BV, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Белгия или

Pfizer Innovative Supply Point International BV, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Белгия или

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Унгария


За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11


Česká republika

Pfizer spol s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: +356 21344610


Deutschland

Pfizer OFG Germany GmbH Tel: +49 (0)800 5500634

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 4301


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Ελλάδα

UPJOHN HELLAS ΕΠΕ Τηλ.: +30 2100 100 002

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


España

Viatris Pharmaceuticals, S.L. Tel: +34 900 102 712

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00

France

Viatris Santé

Tél: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 1 23 50 599

România

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 (0)21 207 28 00


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL,

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400


Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500


Italia

Viatris Pharma S.r.l. Tel: +39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris Oy

Puh./Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

GPA Pharmaceuticals Ltd Τηλ: +357 22863100

Sverige

Viatris AB

Tel: +46 (0)8 630 19 00


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161


Дата на последно преразглеждане на листовката


.