Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Veklury
remdesivir

Листовка: информация за пациента


Veklury 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

ремдесивир (remdesivir)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Да се включи QR код www.veklury.eu


Дата на последно преразглеждане на листовката