Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Nityr
nitisinone

Листовка: информация за потребителя


Nityr 10 mg таблетки

нитисинон (nitisinone)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Проблемите с очите биха могли да са признак на неподходящ контрол на хранителния режим (вижте точка 4).


По време на лечението ще Ви вземат кръвни проби, за да може Вашият лекар да провери дали лечението е подходящо и да се увери, че няма възможни нежелани реакции, причиняващи нарушения на кръвта.


Вашият черен дроб ще се проверява през редовни интервали, защото заболяването засяга черния дроб.


Вашият лекар трябва да Ви прави контролен преглед на всеки 6 месеца. Ако имате някакви нежелани лекарствени реакции, препоръчва се това да става през по-кратки интервали от време.


Други лекарства и Nityr

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Nityr може да повлияе ефекта на други лекарства, като:


Nityr с храна

Nityr може да се приема със или без храна през целия курс на лечението.


Бременност и кърмене

Безопасността на това лекарство не е проучена при бременни жени и кърмачки.

Моля, обърнете се към Вашия лекар, ако планирате да забременеете. Ако забременеете, трябва да се обърнете веднага към Вашия лекар.

Не трябва да кърмите, докато приемате това лекарство, вижте точка „Не приемайте Nityr“.


Шофиране и работа с машини

Това лекарство повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това, при поява на нежелани реакции, повлияващи зрението, не трябва да шофирате

или работите с машини, докато се възстанови нормалното Ви зрение (вж. точка 4 „Възможни нежелани реакции”).


Nityr съдържа Лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.


 1. Как да приемате Nityr


  Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


  Лечението с това лекарство трябва да се започне и наблюдава от лекар с опит в лечението на заболяването (вродена тирозинемия тип 1).


  Препоръчителната дневна доза е 1 mg/kg телесно тегло, приложени перорално. Вашият лекар ще коригира дозата индивидуално.

  Препоръчително е дозата да се прилага веднъж дневно. Въпреки това, поради ограничените

  данни при пациенти с телесно тегло <20 kg, в тази популация пациенти се препоръчва общата дневна доза да се раздели на две приложения дневно.

  На пациенти, които имат проблеми с гълтането на целите таблетки Nityr, се препоръчва да приемат други лекарствени форми на нитисинон.


  Ако сте приели повече от необходимата доза Nityr

  Ако сте приели повече от необходимата доза от това лекарство, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, колкото може по-скоро.


  Ако сте пропуснали да приемете Nityr

  Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте пропуснали да приемете една доза, свържете се с Вашия лекар или фармацевт.


  Ако сте спрели приема на Nityr

  Ако имате впечатлението, че лекарството не действа както трябва, поговорете с Вашия лекар. Не променяйте дозата или не спирайте лечението, без да сте говорили с Вашия лекар.


  Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


 2. Възможни нежелани реакции


  Като всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Ако забележите някакви нежелани реакции, свързани с очите, веднага се обърнете към Вашия лекар за изследвания на очите. Лечението с нитисинон води до повишени нива на тирозин в кръвта, което може да причини симптоми, свързани с очите. Честите нежелани реакции, засягащи очите (може да засегнат повече от 1 на 100 пациенти), причинени от по-високи нива на тирозина, са възпаление на окото (конюнктивит), помътняване и възпаление на роговицата (кератит), чувствителност към светлина (фотофобия) и болки в очите. Възпалението на клепача (блефарит) е нечеста нежелана реакция (може да засегне до 1 на 100 пациенти).


  Другичестинежеланиреакции

  • Намален брой тромбоцити (тромбоцитопения) и бели кръвни клетки (левкопения), недостиг на определени бели кръвни клетки (гранулоцитопения).


   Другинечестинежеланиреакции

  • увеличен брой бели кръвни клетки (левкоцитоза),

  • сърбеж (пруритус), възпаление на кожата (ексфолиативен дерматит), обрив.


  Съобщаване на нежелани реакции

  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемаза съобщаване,посоченавПриложениеV. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 3. Как да съхранявате Nityr


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

  Това лекарство не изисква специални температурни условия на съхранение. Съхранявайте в оригиналната бутилка, за да се предпази от светлина.

  След отваряне на бутилката, лекарството може да се съхранява за период от 2 месеца, след което трябва да се изхвърли.


  Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 4. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Nityr

съдържа лактоза“).


Как изглежда Nityr и какво съдържа опаковката

Таблетките са бели до бежови, кръгли, плоски, като по тях може да има светложълти до кафяви

точици. От едната страна е отбелязано „10“, а от другата страна – буквата „L“.


Таблетките са опаковани в пластмасови квадратни бутилки със защитени от отваряне от деца запушалки. Всяка бутилка съдържа 60 таблетки. Всяка опаковка съдържа 1 бутилка.


Притежател на разрешението за употреба

Cycle Pharmaceuticals (Europe) Limited 70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

D02 R296, Ирландия


Производител

Millmount Healthcare Limited

Block-7, City North Business Campus Stamullen, Co. Meath,

K32 YD60, Ирландия


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата . Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.