Начална страница Начална страница
AstraZeneca

NovoSeven
eptacog alfa (activated)

ЦЕНИ

Powder and solvent for solution for injection 2 mg (100KIU) 1 vial + 1 vial

На едро: 2 590,99 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder and solvent for solution for injection 120 KIU 1

На едро: 3 007,00 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder and solvent for solution for injection 2 mg (100 KIU) 1 vial + 1 syringe + 1 vial adapter

На едро: 2 099,70 лв
На дребно: 2 129,70 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder and solvent for solution for injection 5 mg (250 KIU) 1 vial + 1 syringe + 1 vial adapter

На едро: 5 231,27 лв
На дребно: 5 261,27 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: Информация за потребителя


NovoSeven 1 mg (50 KIU) прах и разтворител за инжекционен разтвор NovoSeven 2 mg (100 KIU) прах и разтворител за инжекционен разтвор NovoSeven 5 mg (250 KIU) прах и разтворител за инжекционен разтвор NovoSeven 8 mg (400 KIU) прах и разтворител за инжекционен разтвор


ептаког алфа (активиран) [eptacog alfa (activated)]


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви приложат тази инжекция, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Опаковки: 1 mg (50 KIU), 2 mg (100 KIU), 5 mg (250 KIU) и 8 mg (400 KIU).

Моля, погледнете върху външната опаковка за количеството в настоящата опаковка.


Притежател на разрешението за употреба и производител


Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Дания


Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .


Инструкции за употреба на NovoSeven


ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ NOVOSEVEN


NovoSeven се предлага като прах. Преди инжектиране (приложение), трябва да се разтвори с разтворителя, предоставен в спринцовка. Разтворителят представлява хистидинов разтвор. Приготвеният NovoSeven трябва да се инжектира във Вашата вена (интравенозно инжектиране). Съставните части на тази опаковка са предназначени за реконституиране и инжектиране на NovoSeven.


Ще Ви трябва също комплект за инжектиране (абокат и игла тип бътерфлай, стерилни тампони със спирт, марли и лейкопласт). Тези изделия не са включени в опаковката на NovoSeven.


Не използвайте набора без подходящо обучение от Вашия лекар или медицинска сестра. Винаги измивайте ръцете си и осигурявайте чиста заобикаляща среда.

Когато приготвяте и инжектирате лекарство директно във вена, важно е да използвате техника, при която всичко е чисто и няма микроби (асептична техника). Неправилната техника може да внесе микроби, които могат да инфектират кръвта.


Не отваряйте набора, докато нямате готовност да го използвате.


Не използвайте набора, ако е изпускан или повреден. Вместо това използвайте нова опаковка.


Не използвайте набора, ако е с изтекъл срок на годност. Вместо това използвайте нова опаковка. Срокът на годност е отпечатан след „Годен до:“ на картонената кутия, на флакона, на адаптора за флакона и на предварително напълнената спринцовка.


Не използвайте набора, ако се съмнявате, че е замърсен. Вместо това използвайте нова опаковка.


Не изхвърляйте нищо, докато не сте инжектирали приготвения разтвор. Наборът е за еднократна употреба.

Съдържание


Опаковката съдържа:


 • 1 флакон с прах NovoSeven

 • 1 адаптор за флакона

 • 1 предварително напълнена спринцовка с разтворител

 • 1 лост за бутало (разположен под спринцовката)

image

image

image


Общ преглед


Флакон с прах NovoSeven


Пластмасова капачка

Гумена запушалка (под пластмасовата капачка)


Адаптор за флакона


Защитна капачка


Острие Защитен

(под защитния етикет) етикет


Предварително напълнена спринцовка с разтворител

Връх на Бутало

спринцовката

(под капачката на Скала спринцовката)


Капачка на спринцовката


Лост за бутало


Нарез

Широк горен край

1. Пригответе флакона и спринцовката


 • Вземете необходимия брой опаковки NovoSeven.

image

image

image • Проверете срока на годност.

 • Проверете името, концентрацията и цвета на опаковката, за да сте сигурни, че съдържа правилния продукт.

 • Измийте си ръцете и ги изсушете добре с чиста кърпа или сешоар за ръце.

 • Извадете флакона, адаптора за флакона и предварително напълнената спринцовка от кутията. Оставете лоста за буталото недокоснат в кутията.

 • Флаконът и предварително напълнената спринцовка трябва да достигнат стайна температура (не повече от 37°C). Може да постигнете това, като ги задържите в ръцете си, докато не се затоплят, колкото тях.

 • Не използвайте никакъв друг начин за затопляне на флакона и предварително напълнената спринцовка.


A

 • Отстранете пластмасовата капачка от флакона.

 • Почистете гумената запушалка с напоен със спирт стерилен тампон и я оставете да изсъхне на въздуха за няколко секунди преди употреба, за да осигурите по възможност да няма микроби.

 • Не докосвайте гумената запушалка с пръсти, тъй като това може да пренесе микроби.

Ако пластмасовата капачката е разхлабена или липсва, не използвайте флакона.
Б

2. Закрепете адаптора за флакона


 • Отстранете защитния етикет от адаптора за флакона.


Не използвайте адаптора за флакона, ако защитният етикет не е напълно запечатан или е повреден.


Не изваждайте с пръсти адаптора за флакона от защитната капачка. Ако докоснете острието на адаптора за флакона, от пръстите Ви могат да се пренесат микроби.


В

 • Поставете флакона на равна и твърда основа.

 • Обърнете предпазната капачка и закрепете адаптора за флакона към флакона.Веднъж закрепен, не отстранявайте адаптора за

image

image

image

image

image


флакона от флакона.

Г

 • Леко притиснете защитната капачка с палеца и

показалеца, както е показано.


Отстранете защитната капачка от адаптора за флакона.


Не отстранявайте адаптора за флакона от флакона, когато премахвате защитната капачка.


Д

3. Закрепете лоста за буталото и спринцовката


 • Хванете лоста за буталото за широкия горен край и го извадете от кутията. Не докосвайте страните или нареза на лоста за буталото. Ако докоснете страните или нареза, от пръстите Ви могат да се пренесат микроби.

 • Веднага съединете лоста за буталото със спринцовката чрез завиване по часовниковата стрелка към буталото в предварително напълнената спринцовка, докато усетите съпротивление.Е

 • Отстранете капачката на спринцовката от

предварително напълнената спринцовка като я огъвате надолу, докато се наруши целостта на перфорацията.


Не докосвайте върха на спринцовката под капачката на спринцовката. Ако докоснете върха на спринцовката, от пръстите Ви могат да се пренесат микроби.


Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако капачката на спринцовката е разхлабена или липсва.


Ж

 • Завийте внимателно предварително напълнената спринцовка върху адаптора за

флакона, докато усетите съпротивление.

З

4. Разтворете праха с разтворителя


 • Задръжте предварително напълнената спринцовка леко наклонена заедно с флакона,

image

image

image


сочейки надолу.


 • Натиснете лоста за буталото, за да инжектирате целия разтворител във флакона.

И

 • Задръжте лоста за буталото натиснат докрай и

въртете флакона внимателно, докато целия прах се разтвори.


Не разклащайте флакона, тъй като това ще причини разпенване.


 • Проверете приготвения разтвор. Трябва да е безцветен. Ако забележите частици или промяна в цвета, не го използвайте. Използвайте нова опаковка, вместо това.


К

Използвайте приготвения NovoSeven веднага, за да избегнете инфекции.


Ако не успеете да го използвате веднага, вижте точка 5 Как да съхранявате NovoSeven на другата страна на тази листовка. Не съхранявайте приготвения разтвор без препоръка от Вашия лекар или медицинска сестра.


(I)

Ако дозата Ви изисква повече от един флакон, повторете стъпките от A до К с допълнителни флакони, адаптори за флакони и предварително напълнени спринцовки, докато достигнете необходимата Ви доза.

 • Задръжте лоста за буталото натиснат докрай.

 • Обърнете спринцовката с флакона обратно.

 • Спрете да натискате лоста за буталото и го оставете да се върне обратно само, докато приготвеният разтвор изпълни спринцовката.

 • Издърпайте лоста за буталото леко надолу, за да изтеглите приготвения разтвор в спринцовката.

 • В случай, че Ви е необходима само част от приготвения разтвор, използвайте градуирането на спринцовката, за да видите какво количество от разтвора сте изтеглили, както Ви е обяснено от Вашия лекар или медицинска сестра.

 • Ако в някой момент се окаже, че има твърде много въздух в спринцовката, инжектирайте го обратно във флакона.

 • Докато държите флакона наобратно, почукайте леко спринцовката, за да позволите на въздушните мехурчета да се издигнат нагоре.
Л

image

image • Натиснете бавно лоста за буталото, докато всички въздушни мехурчета изчезнат.

 • Развийте адаптора за флакона от флакона.

 • Не докосвайте върха на спринцовката. Ако докоснете върха на спринцовката, от пръстите Ви могат да се пренесат микроби.


М

Инжектиране на NovoSeven с предварително напълнена спринцовка чрез безиглени конектори за интравенозни (i.v.) катетри


Внимание: Предварително напълнената спринцовка е направена от стъкло и е проектирана да бъде съвместима със стандартни луер-лок накрайници. Някои безиглени конектори с вътрешен шип, са несъвместими със стъклените спринцовки. Тази несъвместимост може да попречи на прилагането на лекарството и/или да доведе до повреда на безигления конектор.


Следвайте инструкциите за употреба на безиглените конектори. Прилагането чрез безиглени конектори може да наложи приготвеният разтвор да бъде изтеглен в стандартна стерилна луер-лок пластмасова спринцовка от 10 ml. Това трябва да бъде направено веднага след стъпка К.

.

5. Инжектирайте приготвения разтвор


NovoSeven вече е готов за инжектиране във Вашата вена.


 • Инжектирайте приготвения разтвор, както сте инструктирани от Вашия лекар или медицинска сестра.

 • Инжектирайте бавно за период от 2 до 5 минути.Инжектиране на разтвора чрез устройство за централен венозен достъп (УЦВД), като централен венозен катетър или подкожен порт:

 • Използвайте техника, при която всичко е чисто и няма микроби (асептична техника). Следвайте

инструкциите за правилна употреба на Вашия конектор и УЦВД при консултация с Вашия лекар или медицинска сестра.

 • При инжектиране в УЦВД може да се наложи употреба на стерилна пластмасова спринцовка от

10 ml за изтегляне на приготвения разтвор.

 • Ако УЦВД трябва да се промие преди или след инжектирането на NovoSeven, използвайте натриев хлорид 9 mg/ml инжекционен разтвор.

Изхвърляне


 • След инжектиране, изхвърлете внимателно спринцовката заедно с комплекта за инжектиране, флакона с адаптора за флакона, недоизползвания NovoSeven и други отпадъчни материали, както сте инструктирани от Вашия лекар или медицинска сестра.

 • Не ги изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци.Н

Не разглобявайте набора преди изхвърляне.


Не използвайте повторно набора.