Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Diacomit
stiripentol

Листовка: информация за потребителя


Diacomit 250 mg прах за перорална суспензия в сашета Diacomit 500 mg прах за перорална суспензия в сашета stiripentol (стирипентол)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди детето Ви да започне да приема това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Diacomit с храна и напитки

Diacomit НЕ трябва да се приема с мляко или млечни продукти (кисело мляко, меко крема сирене и др.), плодов сок, газирани напитки или храни и течности, които съдържат кофеин или теофилин (например кола, шоколад, кафе, чай или енергийни напитки).

Бременност и кърмене

Ако дъщеря Ви е бременна или кърми, смятате, че може да е бременна или планира бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

По време на бременност, ефективното антиепилептично лечение НЕ трябва да бъде спряно. По време на бременност ефективното антиепилептично лечение НЕ трябва да бъде спрaно.


Кърменето не се препоръчва по време на лечение с това лекарство.


Шофиране и работа с машини

Това лекарство може да направи детето Ви сънливо.

Детето Ви не трябва да използва каквито и да е инструменти, машини, да кара колело или кола, ако лекарството му влияе по този начин. Консултирайте се с лекаря на Вашето дете.


Diacomit съдържа аспартам, глюкоза, сорбитол и натрий

Това лекарство съдържа 2,5 mg акпартам в саше от 250 mg и 5 mg в саше от 500 mg. Аспартамът е източник на фенилаланин. Поради това може да бъде вредно за хора с

фенилкетонурия (ПКК) - рядко генетично разстройство, при което фенилаланинът се натрупва,

защото тялото не може да го разгражда правилно.

Това лекарство съдържа сорбитол: 2,4 mg в саше от 250 mg и 4,8 mg в саше от 500 mg. Глюкозата може да е вредна за зъбите.

Ако лекарят на Вашето дете Ви е казвал, че детето Ви има непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди детето Ви да вземе това лекарство.

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на саше, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.


 1. Как да се приема Diacomit


  Вашето дете винаги трябва да приема съдържанието на всяко саше точно както е yказал лекарят му. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте лекаря на Вашето дете или фармацевта.


  Дозировка

  Дозата се определя от лекаря в зависимост от възрастта, теглото и състоянието на Вашето дете, обикновено до 50 mg на kg телесно тегло на ден.


  Кога се приема Diacomit

  Вашето дете трябва да приема това лекарство два или три пъти на ден на равни интервали, според указанията на лекаря: например сутрин – обед – преди лягане, за да се обхване цялото

  денонощие.


  Определяне на дозата

  Повишаването на дозата трябва да става постепенно, в продължение на няколко седмици, като в същото време дозата(те) на другото(те) антиепилептично(и) лекарство(а) се намалява(т).

  Лекарят на Вашето дете ще определи новата доза на другото(те) антиепилептично(и)

  лекарство(а).


  Ако имате впечатлението, че ефектът на това лекарство е твърде силен или твърде слаб, говорете с лекаря на Вашето дете или с фармацевта. Дозата ще бъде коригирана от лекаря в зависимост от състоянието на детето Ви.


  Моля, консултирайте се с лекаря на Вашето дете, в случай на поява на нежелани реакции , тъй като може да се наложи лекарят да коригира дозата на това лекарство и на другото(ите) антиепилептично(и) лекарство(a).


  Има малка разлика между Diacomit капсули и Diacomit прах за перорална суспенсия. Ако детето Ви има някакви проблеми при преминаване от капсули към прах за перорална суспензия

  или обратно, моля информирайте Вашия лекар. В случай на преминаване от капсули към прах или обратно, това трябва да се извърши под прякото наблюдение на лекаря на Вашето дете.


  В случай на повръщане през първите няколко минути след приема се предполага, че лекарството не е усвоено от организма и трябва да се даде нова доза.

  Ако обаче повръщането е след повече от един час след приема на лекарството, положението е различно, защото стирипентол се усвоява бързо.

  В такъв случай се приема, че значителна част от приложената доза е усвоена от организма,

  посредством храносмилателната система. Следователно, няма нужда от нов прием или от корекция на следващата доза.


  Как се приема Diacomit прах за перорална суспензия

  Прахът трябва да се смеси в чаша с вода и трябва да се приема непосредствено след смесването по време на хранене. Вашето дете трябва да приема Diacomit с храна, Diacomit НЕ трябва да се

  приема на празен стомах. За храните и напитките, които трябва да се избягват, вижте раздел

  « Приемане на Diacomit с храна и напитки » по-горе.


  Ако детето Ви е приело повече от необходимата доза Diacomit

  Свържете се с лекаря на Вашето дете, ако знаете или предполагате, че детето Ви е взело повече лекарство от необходимото.


  Ако детето Ви забрави да приеме Diacomit

  Важно е Вашето дете да приема това лекарство редовно, по едно и също време всеки ден. Ако детето Ви забрави да приеме доза, то да я приеме веднага, след като се сетите, освен ако не е

  време за следващата доза. В този случай, продължете със следващата доза, както обикновено.

  Вашето дете не трябва да приема двойна доза, за да компенсира пропуснатата доза.


  Ако детето Ви спре да приема Diacomit

  Детето Ви не трябва да спира приема на това лекарство, докато лекарят не Ви каже да го спрете. Внезапното спиране на лечението може да доведе до възобновяване на припадъци.


  Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте лекаря на Вашето дете или фармацевт.


 2. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от един на 10 пациенти):

  • загуба на апетит, загуба на тегло (особено в комбинация с антиепилептичното лекарство натриев валпроат);

  • инсомния (безсъние), сънливост;

  • атаксия (невъзможност да се координират движенията на мускулите), хипотония (намалена мускулна сила), дистония (неволни мускулни съкращения).


   Чести нежелани реакции (може да засегнат до един на 10 пациенти):

  • повишени нива на чернодробните ензими, особено когато се дава с някое от антиепилептичните лекарства карбамазепин и натриев валпроат;

  • агресивност, раздразнителност, възбуда, свръхвъзбудимост (състояние на необичайна възбудимост);

  • нарушения на съня (проблеми със съня);

  • хиперкинезия (прекомерни движения);

  • гадене, повръщане;

  • намален брой на определен вид бели кръвни клетки.

   Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до един на 100 пациенти):

  • двойно виждане, в случай на комбинация с антиепилептичното лекарство карбамазепин;

  • чувствителност към светлина;

  • обрив, кожна алергия, уртикария (розови, сърбящи подутини по кожата);

  • умора (отпадналост).


   Редки нежелани реакции (могат да засегнат до един на 1 000 пациенти):

  • намаляване на нивото на тромбоцитите в кръвта;

  • отклонения в чернодробните функционални показатели.


   За да изчезнат тези нежелани реакции, може да се наложи лекарят на Вашето дете да промени дозата на Diacomit или някое от другите предписани на детето Ви лекарства.


   Съобщаване на нежелани реакции

   Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите зa нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение

   V. Като съобщавате зa нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 3. Как да съхранявате Diacomit


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

  • .

  • Вашето дете не трябва да приема Diacomit след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката след “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

  • Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.


   Не изхвърляйте никакви лекарства в канализацията. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 4. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Diacomit 250 mg


Как изглежда Diacomit 250 mg и какво съдържа опаковката

Това лекарство е бледорозов прах, доставян в сашета.

Картонената кутия съдържа 30, 60 или 90 сашета. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Как изглежда Diacomit 500 mg и какво съдържа опаковката

Това лекарство е бледорозов прах, доставян в сашета.

Картонената кутия съдържа 30, 60 или 90 сашета. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба


Biocodex

7 avenue Gallieni – F-94250 Gentilly – Франция

Тел: + 33 1 41 24 30 00 – имейл: medinfo@biocodex.com


Производител

Biocodex

1 avenue Blaise Pascal – F-60000 Beauvais – Франция


За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


AT/BE/BG/CY/EL/ES/FR/HR/HU/IE/IS/IT/LU/MT/NL/PL/PT/SI

Biocodex

7 avenue Gallieni - F-94250 Gentilly

Франция/ Γαλλία/ France/ Francia/ Franciaország/ Frakkland/ Francija/ Franza/ Frankrijk/ Francja Tél/Tel/Teл/Τηλ/Sími: + 33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: medinfo@biocodex.com


CZ

Desitin Pharma spol. s r.o Opletalova 25

11121 Prague 1

Czech Republic

Tel: 00420-2-222 45 375

e-mail: desitin@desitin.cz


DE

Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214

D-22335 Hamburg Germany

Tel: +49 (0)40 59101 525

e-mail: epi.info@desitin.de

DK

Biocodex Oy Metsänneidonkuja 8

02130 Espoo Finland

Tel: +358 9 329 59100

e-mail: info@biocodex.fi


EE

Biocodex OÜ Väike-Paala 1

11415 Tallinn

Estonia

Tel: +372 605 6014

e-mail: info@biocodex.ee


FI

Biocodex Oy Metsänneidonkuja 8

02130 Espoo

Finland

Tel: +358 9 329 59100

e-mail: info@biocodex.fi


LT

Biocodex UAB Savanorių av. 349 LT-51480 Kaunas Lithuania

Tel: +370 37 408681

e-mail: info@biocodex.lt


LV

Biocodex SIA

Kalniņi A, Mārupes nov., Mārupe, LV-2167

Latvia

Tel: +371 67 619365

e-mail: info@biocodex.lv


NO

Biocodex AS

C/O regus Lysaker Lysaker Torg 5, 3 etg NO-1366 Lysaker Norway

Tel: +47 66 90 55 66

e-mail: info@biocodex.no


RO

Desitin Pharma s.r.l Sevastopol street, no 13-17

Diplomat Business Centre, office 102 Sector 1, 010991 Bucharest

Romania

Tel: 004021-252-3481

e-mail: office@desitin.ro


SE

Biocodex AB Knarrnäsgatan 7

164 40 Kista Sweden

Tel: +46 8 615 2760

e-mail: info@biocodex.se


SK

Desitin Pharma s.r.o. Trojicné námestie 13

82106 Bratislava Slovakia

Tel: 00421-2-5556 38 10

e-mail: desitin@desitin.sk


UK (NI)

Alan Pharmaceuticals,

Acre House, 11-15 William Road, London NW1 3ER,

England

Тел +44 (0) 20 7284 2887

Имейл: info@alanpharmaceuticals.com.


Дата на последно преразглеждане на листовкатаПодробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: . Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.