Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Zometa
zoledronic acid

Листовка: информация за потребителя


Zometa 4 mg прах и разтворител за инфузионен разтвор

золедронова киселина (zoledronic acid)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.