Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Pregabalin Mylan Pharma
pregabalin

ЦЕНИ

Capsule, hard 75 mg 56 in blister

На едро: 13,17 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Capsule, hard 75 mg 56 in blister

На едро: 9,98 лв
На дребно: 11,84 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прегабалин Mylan Pharma 25 mg твърди капсули Прегабалин Mylan Pharma 50 mg твърди капсули Прегабалин Mylan Pharma 75 mg твърди капсули Прегабалин Mylan Pharma 100 mg твърди капсули Прегабалин Mylan Pharma 150 mg твърди капсули Прегабалин Mylan Pharma 200 mg твърди капсули Прегабалин Mylan Pharma 225 mg твърди капсули Прегабалин Mylan Pharma 300 mg твърди капсули


прегабалин (рregabalin)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.


Какво съдържа тази листовка:


 1. Какво представлява Прегабалин Mylan Pharma и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Прегабалин Mylan Pharma

 3. Как да приемате Прегабалин Mylan Pharma

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Прегабалин Mylan Pharma

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


 1. Какво представлява Прегабалин Mylan Pharma и за какво се използва


  Прегабалин Mylan Pharma съдържа активното вещество прегабалин, което принадлежи към група лекарства, които се използват за лечение на епилепсия и генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.


  Епилепсия: Прегабалин Mylan Pharma се използва за лечение на някои форми на епилепсия (парциални пристъпи със или без вторична генерализация) при възрастни. Вашият лекар ще Ви предпише Прегабалин Mylan Pharma , за да Ви помогне да лекувате Вашата епилепсия, когато провежданото лечение не води до овладяване на състоянието Ви. Трябва да вземате Прегабалин Mylan Pharma като допълнение към Вашето настоящо лечение. Прегабалин Mylan Pharma не е предназначен за самостоятелна употреба, а винаги трябва да бъде прилагана в комбинация с друго антиепилептично лечение.


  Генерализирано тревожно разстройство: Прегабалин Mylan Pharma се използва за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР). Симптомите на ГТР са продължителна прекомерна тревожност и притеснение, които се контролират трудно. ГТР може също да предизвика безпокойство или усещане за възбуда или нервност, лесно уморяване, да изпитвате трудности при концентриране или бели полета в паметта, да се усещате раздразнителен, да имате мускулно напрежение или проблеми със съня. Това е различно от стреса и напрежението на обичайното всекидневие.

 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Прегабалин Mylan Pharma


  Не приемайте Прегабалин Mylan Pharma:

  Ако сте алергични към прегабалин или към някоя от останалите съставки на това лекарство

  Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  (изброени в точка 6).


  Предупреждения и предпазни мерки

  Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Прегабалин Mylan Pharma.


  • Някои пациенти, които приемат Прегабалин Mylan Pharma, съобщават за симптоми, предполагащи алергична реакция. Тези симптоми включват подуване на лицето, устните, езика и гърлото, както и обширен кожен обрив. Ако при Вас се появи някоя от тези реакции, трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар.


  • Употребата на Прегабалин Mylan Pharma се свързва с виене на свят и сънливост, които могат да увеличат появата на случайно нараняване (падане) при пациенти в старческа възраст. Следователно, трябва да бъдете внимателни, докато свикнете с всеки ефект на лекарството.


  • Прегабалин Mylan Pharma може да причини замъгляване или загуба на зрението, или други промени в зрeнието, много от които са временни. Трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако се появят промени в зрението Ви.


  • Някои пациенти с диабет, които покачват телесното си тегло при употреба на прегабалин, могат да се нуждаят от промяна в техните диабетни лекарства.


  • Определени нежелани реакции, като сънливост, могат да бъдат по-чести, тъй като пациенти с гръбначномозъчна травма могат да приемат и други лекарства за лечение, например на болката или мускулния спазъм, които имат подобни на прегабалин нежелани реакции и тежестта на тези реакции може да нарасне, когато лекарствата се приемат едновременно.


  • Има съобщения за сърдечна недостатъчност при някои пациенти, които приемат Прегабалин Mylan Pharma; тези пациенти са предимно в старческа възраст със сърдечно- съдови увреждания. Преди да приемате това лекарство, съобщете на Вашия лекар, ако имате анамнеза за сърдечно заболяване.


  • Има съобщения за бъбречна недостатъчност при някои пациенти, които приемат Прегабалин Mylan Pharma. Ако забележите намалено уриниране докато приемате Прегабалин Mylan Pharma, трябва да съобщите на Вашия лекар, тъй като спирането на лекарството може да подобри това състояние.


  • Малка част от хората, лекувани с антиепилептични лекарства като Прегабалин Mylan Pharma, са имали мисли за самонараняване или самоубийство. Ако се появят такива мисли, незабавно се обърнете към Вашия лекар.


  • Когато Прегабалин Mylan Pharma се приема с други лекарства, които могат да причинятзапек (като някои видове болкоуспокоителни), възможно е да настъпят някои стомашно-чревни проблеми (напр. запек, запушване или парализа на червата). Информирайте Вашия лекар, ако получите запек, особено ако сте предразположени към този проблем.


  • Преди да приемете това лекарство трябва да кажете на Вашия лекар, ако сте страдали от алкохолизъм или някаква лекарствена злоупотреба или зависимост. Не приемайте повече лекарство от предписаното.

  • Съобщени са случаи на конвулсии по време на прием на Прегабалин Mylan Pharma или скоро след прекратяване на приема на Прегабалин Mylan Pharma. Ако получите конвулсия, съобщете незабавно на Вашия лекар.


   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  • Съобщени са случаи на нарушение на мозъчната функция (енцефалопатия) при някои пациенти, приемащи Прегабалин Mylan Pharma и страдащи и от други заболявания. Уведомете Вашия лекар, ако имате анамнеза за някакви сериозни заболявания, включително чернодробно или бъбречно заболяване.


  • Съобщени са случаи на затруднения с дишането. Ако имате нарушения на нервната система, нарушения на дихателната система, бъбречно увреждане или ако сте на възраст над 65 години, Вашият лекар може да Ви предпише различна схема на приложение. Свържете се с Вашия лекар, ако получите затруднение с дишането или повърхностно дишане.


   Деца и юноши

   Безопасността и ефикасността при деца и юноши (на възраст под 18 години) не са установени и поради това прегабалин не трябва да се използва при тази възрастова група.


   Други лекарства и Прегабалин Mylan Pharma

   Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро се приемали или е възможно да приемете други лекарства.


   Прегабалин Mylan Pharma и някои други лекарства могат да си влияят едно на друго (взаимодействие). Когато се приема с определени други лекарства, които имат успокоитено действие (включително опиоиди), Прегабалин Mylan Pharma може да засили тези ефекти и може да доведе до дихателна недостатъчност, кома и смърт. Степента на виене на свят, сънливост и намалена концентрация могат да нараснат, ако Прегабалин Mylan Pharma се взема заедно с лекарства, съдържащи:

   • Оксикодон – (използван като средство против болки)

   • Лоразепам – (използван за лечение на тревожност)

   • Алкохол


  Прегабалин Mylan Pharma може да бъде приеман с перорални контрацептиви.


  Прегабалин Mylan Pharma с хранa, напитки и алкохол

  Капсулите Прегабалин Mylan Pharma могат да бъдат приемани със или без храна. Препоръчва се да не се пие алкохол, докато приемате Прегабалин Mylan Pharma .


  Бременност и кърмене

  Прегабалин Mylan Pharma не трябва да бъде вземан по време на бременност или кърмене, освен ако Вашият лекар не Ви е казал друго. Жени с детероден потенциал е необходимо да използват ефикасни противозачатъчни средства. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.


  Шофиране и работа с машини

  Прегабалин Mylan Pharma може да предизвика замаяност, сънливост и намалена концентрация. Не трябва да шофирате, да работите със сложни машини или да се включвате в други потенциално рискови дейности, докато не разберете дали това лекарство не засяга Вашата способност да извършвате тези дейности.


  Прегабалин Mylan Pharma съдържа натрий

  Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol (23 mg) натрий на капсула т.е може да се каже, че практически не съдържа натрий.

 3. Как да приемате Прегабалин Mylan Pharma


  Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


  Вашият лекар ще определи каква доза е подходяща за Вас.


  Прегабалин Mylan Pharma е предназначен само за перорално приложение.


  Епилепсия или генерализирано тревожно разстройство:

  • Приемайте толкова капсули, колкото Ви е назначил Вашият лекар.

  • Дозата, подходяща за Вас и Вашето заболяване, обичайно ще бъде между 150 mg и

   600 mg всеки ден.

  • Вашият лекар ще Ви каже да приемате Прегабалин Mylan Pharma или два пъти или три пъти дневно. При двукратен прием вземайте Прегабалин Mylan Pharma всеки ден сутрин и вечер приблизително по едно и също време. При трикратен прием вземайте Прегабалин Mylan Pharma всеки ден сутрин, следобед и вечер приблизително по едно и също време.


   Ако имате усещането, че ефектът на Прегабалин Mylan Pharma е прекалено силен или прекалено слаб, говорете с Вашия лекар или фармацевт.


   Ако сте пациент в старческа възраст (над 65 години) трябва да приемате Прегабалин Mylan Pharma по обичайния начин освен, ако имате проблеми с бъбреците.

   Вашият лекар може да Ви предпише различна схема на прилагане и/или доза, ако имате проблеми с бъбреците.


   Гълтайте капсулата цяла с вода.

   Продължавайте да приемате Прегабалин Mylan Pharma, докато Вашият лекар не Ви каже да спрете.


   Ако сте приели повече от необходимата доза Прегабалин Mylan Pharma

   Незабавно се обадете на Вашия лекар или отидете до най-близкото болнично спешно отделение. Вземете опаковката или бутилката от капсули Прегабалин Mylan Pharma с Вас. Може да се почувствате сънливи, объркани, превъзбудени или неспокойни в резултат от приема на повече от необходимата доза Прегабалин Mylan Pharma. Съобщава се и за припадъци.


   Ако сте пропуснали да приемете Прегабалин Mylan Pharma

   Важно е да вземате вашите капсули Прегабалин Mylan Pharma редовно по едно и също време всеки ден. Ако забравите да вземете една доза, вземете я веднага щом си спомните, освен ако не е дошло време за Вашата следваща доза. В този случай просто продължете със следващата доза по обичайния начин. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.


   Ако сте спрели приема на Прегабалин Mylan Pharma

   Не спирайте да вземате Прегабалин Mylan Pharma, освен ако Вашият лекар не Ви е казал да направите това. Спирането на лечението трябва да стане постепенно в продължение на поне една седмица


   Вие трябва да знаете, че след спиране на дългосрочно или краткосрочно лечение с Прегабалин Mylan Pharma може да изпитате определени нежелани реакции. Те включват проблеми със съня, главоболие, гадене, тревожност, диария, грипоподобни симптоми, конвулсии, нервност, депресия, болка, потене и виене на свят. Тези симптоми могат да се проявят по-често или тежко, ако сте приемали Прегабалин Mylan Pharma за по-продължителен период от време.


   Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 4. Възможни нежелани реакции


  Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 души

  • Замаяност, сънливост, главоболие


   Чести: може да засегнат до 1 на 100 души

  • Повишен апетит

  • Приповдигнато настроение, обърканост, дезориентация, намален сексуален интерес, раздразнителност

  • Нарушения на вниманието, непохватност, нарушения на паметта, загуба на памет, треперене, затруднения при говорене, мравучкане, изтръпване, седиране, летаргия, безсъние, умора, необичайно усещане

  • Замъглено зрение, двойно виждане

  • Световъртеж, проблеми с равновесието, падане

  • Сухота в устата, запек, повръщане, образуване на газове, диария, гадене, подуване на корема

  • Затруднена ерекция

  • Подуване на тялото, включително крайниците

  • Опиянение, нарушения в походката

  • Натрупване на телесно тегло

  • Мускулни крампи, болка в ставите, болки в гърба, болки в крайниците

  • Възпалено гърло


   Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души

  • Загуба на апетит, загуба на тегло, ниска кръвна захар, висока кръвна захар

  • Промяна на възприятието за самия себе си, безпокойство, депресия, възбуда, промени в настроението, затруднение при намирането на думи, халюцинации, патологични сънища, пристъпи на паника, апатия, агресия, приповдигнато настроение, умствено нарушение, затруднено мислене, повишен сексуален интерес, проблеми със сексуалната функция, включително невъзможност за достигане на оргазъм, забавена еякулация

  • Промени в зрението, необичайно движение на очите, промени в зрението, включително тунелно зрение, проблясъци от светлина, конвулсивни движения, потиснати рефлекси, повишена активност, виене на свят при ставане, повишена кожна чувствителност, загуба на вкус, парене, треперене при движение, потиснато съзнание, загуба на съзнание, припадък, повишена чувствителност към шум, общо неразположение

  • Сухота в очите, подуване на очите, болки в очите, слабост в очите, насълзяване, дразнене на очите

  • Нарушения на сърдечния ритъм, ускорена сърдечна честота, ниско кръвно налягане, високо кръвно налягане, промени в сърдечния ритъм, сърдечна недостатъчност

  • Зачервяване, горещи вълни

  • Затруднено дишане, сух нос, запушване на носа

  • Повишено слюнообразуване, киселини в стомаха, изтръпване на устните

  • Изпотяване, обрив, студени тръпки, повишена температура

  • Мускулни потрепвания, подуване на ставите, мускулна скованост, болка, включително мускулна болка, болки във врата

  • Болки в гърдата

  • Затруднено или болезнено уриниране, незадържане на урината

  • Слабост, жажда, стягане в гръдния кош

  • Промени в резултатите от кръвни и чернодробни изследвания (повишена креатинин фосфокиназа, повишена аланин аминотрансфераза, повишена аспартат аминотрансфераза,

   намален брой на тромбоцитите, неутропения, повишаване на креатинина в кръвта, понижаване на стойностите на калий в кръвта).

  • Свръхчувствителност, подуване на лицето, сърбеж, уртикария, хрема, кървене от носа, кашлица, хъркане

   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  • Болезнена менструация

  • Студени длани и стъпала


   Редки: може да засегнат до 1 на 1000 души

  • Променено обоняние, нестабилно зрение, променено възприятие за дълбочина, зрителна яркост, загуба на зрение.

  • Разширени зеници, кривогледство

  • Студена пот, стягане в гърлото, подуване на езика

  • Възпаление на панкреаса

  • Затруднено преглъщане

  • Забавено или ограничено движение на тялото

  • Затруднение при писане

  • Повишено количество течност в корема

  • Течност в белите дробове

  • Гърчове

  • Промени в записа на електрическата активност на сърцето (ЕКГ), съответстващи на смущения в сърдечния ритъм

  • Мускулно увреждане

  • Секреция от гърдите, необичайно увеличение на гърдите, увеличаване на гърдите при мъже

  • Прекъсване на менструалния цикъл

  • Бъбречна недостатъчност, намалено количество на урината, задръжка на урина

  • Понижаване на броя на белите кръвни клетки

  • Неадекватно поведение

  • Алергични реакции (които могат да включват затруднено дишане, възпаление на очите (кератит) и сериозна кожна реакция, която се характеризира с обрив, мехури, лющене на кожата и болка)

  • Жълтеница (пожълтяване на кожата и очите)


   Много редки: може да засегнат до 1 на 10 000 души

  • Чернодробна недостатъчност

  • Хепатит (възпаление на черния дроб)


   Ако имате оток на лицето или езика, или ако кожата Ви се зачерви и започнат да се появяват мехури или лющене, трябва незабавно да потърсите консултация с лекар.


   Определени нежелани реакции, като сънливост, могат да бъдат по-чести, тъй като пациенти с гръбначномозъчна травма могат да приемат и други лекарства за лечение, например на болката или мускулния спазъм, които имат подобни на прегабалин нежелани реакции и тежестта на тези реакции може да нарасне, когато лекарствата се приемат едновременно.


   Следните нежелани реакции са съобщени при постмаркетинговия опит: затруднено дишане, повърхностно дишане.


   Съобщаване на нежелани реакции

   image

   Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка, нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 5. Как да съхранявате Прегабалин Mylan Pharma


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Блистер: Да се съхранява в оригиналната опаковка за да се предпази от влага.

  Бутилка: Съхранявайте бутилката добре затворена за да се предпази от влага.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Прегабалин Mylan Pharma

Активното вещество е прегабалин. Всяка твърда капсула съдържа 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg или 300 mg прегабалин.


Другите съставки са: хидроксипропил целулоза, царевично нишесте, талк, желатин, титанов диоксид (Е171), натриев лаурилсулфат, пречистена вода, шеллак, черен железен оксид (Е172), пропиленгликол, калиев хидроксид и концентриран амоняк), жълт железен оксид (Е172) и еритрозин (Е127).


Как изглежда Прегабалин Mylan Pharma и какво съдържа опаковката


Твърди капсули.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употребаПрегабалин Mylan Pharma 25 mg твърди капсули

Твърда желатинова капсула, с непрозрачно капаче с цвят на светла праскова и бяло непрозрачно тяло, съдържаща бял до почти бял прах. Върху капачето и тялото на капсулата с черно мастило е отпечатано MYLAN над PB25.


Предлага се в блистери, съдържащи 14, 21, 56, 84 и 100 капсули и в

перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 56 х 1, 84 х 1 и

100 х 1 капсула.


Прегабалин Mylan Pharma 50 mg твърди капсули

Твърда желатинова капсула, с непрозрачно капаче с цвят на тъмна праскова и бяло непрозрачно тяло, съдържаща бял до почти бял прах. Върху капачето и тялото на капсулата с черно мастило е отпечатано MYLAN над PB50.


Предлага се в блистери, съдържащи 14, 21, 56, 84 и 100 капсули и в

перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 84 х 1 и 100 х 1

капсула.


Прегабалин Mylan Pharma 75 mg твърди капсули

Твърда желатинова капсула, с непрозрачно капаче с цвят на светла праскова и непрозрачно тяло с цвят на светла праскова, съдържаща бял до почти бял прах. Върху капачето и тялото на капсулата с черно мастило е отпечатано MYLAN над PB75.


Предлага се в блистери, съдържащи 14, 56 и 100 капсули и в перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 14 х 1, 56 х 1 и 100 х 1 капсула и в бутилки, съдържащи 200 капсули.Прегабалин Mylan Pharma 100 mg твърди капсули

Твърда желатинова капсула, с непрозрачно капаче с цвят на тъмна праскова и непрозрачно тяло с цвят на тъмна праскова, съдържаща бял до почти бял прах. Върху капачето и тялото на капсулата с черно мастило е отпечатано MYLAN над PB100.


Предлага се в блистери, съдържащи 21, 84 и 100 капсули и в перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 84 х 1 и 100 х 1 капсула.


Прегабалин Mylan Pharma 150 mg твърди капсули

Твърда желатинова капсула, с непрозрачно капаче с цвят на светла праскова и бяло непрозрачно тяло, съдържаща бял до почти бял прах. Върху капачето и тялото на капсулата с черно мастило е отпечатано MYLAN над PB150.


Предлага се в блистери, съдържащи 14, 56 и 100 капсули и в перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 14 х 1, 56 х 1 и 100 х 1 капсули и в бутилки, съдържащи 200 капсули.


Прегабалин Mylan Pharma 200 mg твърди капсули

Твърда желатинова капсула, с непрозрачно капаче с цвят на светла праскова и непрозрачно тяло, с цвят на светла праскова, съдържаща бял до почти бял прах. Върху капачето и тялото на капсулата с черно мастило е отпечатано MYLAN над PB200.


Предлага се в блистери, съдържащи 14, 84 и 100 капсули и в перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 84 х 1 и 100 х 1 капсула.Прегабалин Mylan Pharma 225 mg твърди капсули

Твърда желатинова капсула, с непрозрачно капаче с цвят на тъмна праскова и непрозрачно тяло, с цвят на тъмна праскова, съдържаща бял до почти бял прах. Върху капачето и тялото на капсулата с черно мастило е отпечатано MYLAN над PB225.


Предлага се в блистери, съдържащи 14, 56 и 100 капсули и в перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 56 х 1 и 100 х 1 капсула.


Прегабалин Mylan Pharma 300 mg твърди капсули

Твърда желатинова капсула, с непрозрачно капаче с цвят на светла праскова и бяло непрозрачно тяло, съдържаща бял до почти бял прах. Върху капачето и тялото на капсулата с черно мастило е отпечатано MYLAN над PB300.


Предлага се в блистери, съдържащи 14, 56 и 100 капсули и в перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 56 х 1 и 100 х 1 капсула и в бутилки, съдържащи 200 капсули.


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба:

Mylan S.A.S

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Франция


Производител:

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, Komárom, 2900, Унгария


McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ирландия


image

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Нидерландия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Teл.: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o. Tel: + 420 222 004 400

Magyarország Mylan EPD Kft. Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Mylan Denmark Aps Tel: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Mylan Healthcare GmbH

Nederland

Mylan BV

Tel: +49 800 0700 800 Tel: + 31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal Tel: +372 6363 052

Norge

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Mylan Healthcare Norge AS Tel: + 47 66 75 33 00


Ελλάδα

Generics Pharma Hellas EPE

Τηλ: + 30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 2418


España

Mylan Pharmaceuticals S.L. Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp.z.o.o. Tel: + 48 22 546 64 00


France

Mylan S.A.S

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL Tel: +40 372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Tel: + 386 1 23 63 180


Ísland

Icepharma hf

Tel: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: + 421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan Finland OY Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: +357 2220 7700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750


Latvija

Mylan Healthcare SIA Tel: +371 676 055 80

United Kingdom Generics [UK] Ltd. Tel: + 44 1707 853000


Дата на последно преразглеждане на листовката


.