Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Wegovy
semaglutide

Листовка: Информация за пациента


Wegovy 0,25 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Wegovy 0,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Wegovy1 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Wegovy1,7 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Wegovy 2,4 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка семаглутид (semaglutide)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Wegovy и какво съдържа опаковката

Wegovy е бистър и безцветен инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка за еднократна употреба.


Всяка писалка съдържа само една доза.


Опаковка с 4 предварително напълнени писалки.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Novo Nordisk A/S Novo Allé

DK-2880 Bagsværd Дания


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .

Листовка: Информация за пациента

1.7 mg

1 mg

2.4 mg

Wegovy


Wegovy 0.25 mg solution for injection in pre-filled pen Wegovy 0.5 mg solution for injection in pre-filled pen Wegovy 1 mg solution for injection in pre-filled pen Wegovy 1.7 mg solution for injection in pre-filled pen Wegovy 2.4 mg solution for injection in pre-filled pen semaglutide


Package leaflet: Information for the patient

Wegovy

0.5 mg

0,25 mg

0.25 mg

0,5 mg

1 mg

1,7 mg

2,4 mg


Pull out to get started

Wegovy 0,25 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Wegovy 0,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Wegovy 1 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Wegovy 1,7 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Wegovy 2,4 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка семаглутидИзползвайте Wegovy по веднъж всяка седмица


Use Wegovy one time each week

Издърпайте, за да започнете


image

Указания за употреба на писалката Wegovy Важна информация, преди да започнете

Опаковката съдържа една листовка и четири предварително напълнени писалки Wegovy.


Тази част от листовката съдържа указания как да използвате писалката. За допълнителна информация относно Вашето лекарство, моля, вижте другата страна на тази листовка.


Всяка писалка трябва да се използва само веднъж. Предлага се с:


Когато инжектирате дозата, в прозорчето на писалката ще се появи жълт индикатор. Не повдигайте писалката, преди жълтият индикатор да е спрял да се движи. Ако го направите, автоматичното инжектиране ще продължи, но е възможно да не получите пълната си доза.


Предпазителят на иглата ще се блокира, когато писалката бъде отстранена от кожата Ви. Не можете да прекъснете инжекцията и да я довършите по-късно.


Хората, които са слепи или имат проблеми със зрението, не трябва да използват писалката Wegovy без помощ от лице, обучено да използва Wegovy.


Винаги следвайте тези указания за потребителя и всички указания, дадени от Вашия лекар или медицинска сестра.

Преди употреба След употреба

Срок на годност (на гърба)

Проверете дали не е

изтекъл срокът на годност на Wegovy


Винаги проверявайте дали имате правилното лекарство и концентрация на дозата. Всяко от следните:


Прозорче на писалката Проверете дали Wegovy е бистър и безцветен. Въздушните мехурчета са нормални. Те не влияят върху Вашата доза.

Предпазител на иглата

Иглата е скрита

вътре


image

Капачка на писалката Отстранете я непосредствено преди инжектиране на Wegovy


Прозорче на писалката Проверете дали жълтият индикатор е спрял да се движи, за да сте сигурни, че сте получили пълната доза

Предпазител на иглата Блокира се след употреба


image

Годен до:/ XX/XXXX Партида: AB1234


0,25 mg

0,5 mg

1 mg

1,7 mg

2,4 mg

image

Как да използвате Вашия Wegovy1. Подгответе се за Вашата инжекция.


Проверете Вашата писалка Wegovy и внимавайте да не я използвате, ако:


 1. срокът на годност е изтекъл


 2. изглежда, че е била използвана или повредена, напр. ако е била изпускана или съхранявана неправилно


 3. лекарството изглежда мътно.

Изберете мястото на инжектиране


Изберете място на инжектиране в една от областите на тялото, отбелязани по-долу. Можете да изберете горната част на ръцете, горната част на краката или стомаха (пазете разстояние 5 cm от пъпа).


Всяка седмица можете да инжектирате в една и съща област от тялото, но се уверете, да не е в същата точка като предходния път.

 1. Отстранете капачката на писалката.


  Издърпайте капачката на писалката право навън от Вашата писалка.


  Горна част на ръцете

  Стомах Горна част

  на краката


 2. Инжектирайте Wegovy.


Притиснете писалката плътно към кожата си, докато жълтият индикатор спре да се движи.


Ако жълтият индикатор не започне да се движи, притиснете писалката по-силно към кожата си.


Инжектирането отнема около 5-10 секунди


Щракване 1


Инжектирането започва.


Щракване 2

Задръжте за няколко секунди, докато жълтият индикатор спре да се движи.


Жълтият индикатор е спрял да се движи. Инжектирането е завършено. Повдигнете бавно писалката и я изхвърлете безопасно.


image

Как да работя безопасно с моята писалка?


За информация относно Вашето лекарство, моля, вижте другата страна на тази листовка.
Как да съхранявам моите неизползвани писалки?


За информация относно съхранението вижте точка 5 от другата страна на тази листовка.


Как да изхвърля моите писалки?


Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.