Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Quixidar
fondaparinux sodium

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Quixidar 5 mg/0,4 ml инжекционен разтвор Quixidar 7,5 mg/0,6 ml инжекционен разтвор Quixidar 10 mg/0,8 ml инжекционен разтвор фондапаринукс натрий (fondaparinux sodium)


реба

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.


 1. Леко притиснете почистената кожа, за да се

  образува кожна гънка. Задръжте гънката между палеца и

  показалеца по време на инжектирането (снимка Г).


 2. Дръжте спринцовката здраво за поставката за пръста.

  Забийте цялата дължина на иглата под прав ъгъл в

  то ве

  кожната гънка (снимка Д).


  прод

  кт, ко

 3. Инжектирайте ЦЯЛОТО съдържание на спринцовката чрез натискане на буталото до край. Това ще активира автоматичната система за безопасност на иглата (снимка Е).


  Лека

  стве

 4. Отпуснете буталото и иглата ще се отдръпне автоматично от кожата и ще се прибере в защитния ръкав, където ще се блокира трайно (снимка Ж).


треб

image


н ше


ре аз

за уп

Снимка В


р

image

Снимка Г


е

е не

image


Снимка Д

image

Снимка Е

image

Снимка Ж


Не изхвърляйте използваната спринцовка в контейнера за домашни отпадъци. Изхвърлете я както Вашият лекар или фармацевт Ви е инструктирал.