Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Pantecta Control
pantoprazole

Листовка: информация за потребителя PANTECTA Control 20 mg стомашно-устойчиви таблетки

Пантопразол (Pantoprazole)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.


Не приемайте PANTECTA Control заедно с други лекарства намаляващи продукцията на солна киселина в стомаха Ви, като други инхибитори на протонната помпа (омепразол, ланзопразол или рабепразол) или H2 блокери (ранитидин, фамотидин).

Все пак, може да приемате PANTECTA Control с антиацидни лекарства (напр. магалдрат,

алгинова киселина, натриев бикарбонат, алуминиев хидроокис, магнезиев карбонат или техни комбинации), ако е необходимо.


Бременност и кърмене Ако сте бременна или кърмите не трябва да приемате това лекарство. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. PANTECTA

Шофиране и работа с машини

Ако почувствате нежелани реакции като замаяност и нарушено зрение, не трябва да шофирате или да роботите с машини.


 1. Как да използавте PANTECTA Control


  Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Винаги приемайте Препоръчваната доза е1 таблетка дневно. Не превишавайте препоръчаната доза от 20 mg пантопразол дневно.


  Вие трябва да приемате това лекарство най-малко 2-3 последователни дни. Спрете приемането на PANTECTA Control когато симптомите Ви отшумят напълно. Вие може да почувствате облекчаване симптомите на киселинния рефлукс и киселини в стомаха след само един ден лечение с PANTECTA Control, но това лекарство не е предназначено да води до незабавно облекчение.


  Ако нямате облекчаване на симптомите след приемане на лекарството в продължение на две последователни седмици, консултирайте се с Вашия лекар.

  Не приемайте PANTECTA Control повече от 4 седмици без да се консултирате с Вашия лекар. Приемайте таблетката преди хранене, по едно и също време всеки ден. Трябва да поглъщате

  таблетката цяла, с малко вода. Не дъвчете и не разтрошавайте таблетката.


  Ако сте използвали повече от необходимата доза PANTECTA Control

  Кажете на Вашия лекар или фармацевт ако сте приели повече от препоръчаната доза. Ако е възможно носете лекарството и тази листовка с Вас.

  Ако сте пропуснали да използвате PANTECTA Control

  Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приемете Вашата следваща нормална доза, на следващия ден, в обичайното време.

  Ако имате допълнителни въпроси относно приемането на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 2. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да има нежелани реакции, макар че не всеки ги получава.


  Кажете на Вашия лекар незабавно или се свържете със спешното отделение на най-близката болница, ако получите някоя от следните сериозни нежелани реакции. Спрете приема на лекарството незабавно и вземете листовката и/или таблетките с Вас.

  • Сериозни алергични реакции (редки: може да засегнат по-малко от 1 потребител на 1 000): реакции на свръхчувствителност, така наречените анафилактични реакции, анафилактичен шок и ангиоедем. Tипичните симптоми са: подуване на лицето, устните, езика и /или гърлото, което може да предизвика затруднено преглъщане и дишане, уртикария (обширен плосък обрив), тежко замайване, със силно учестена сърдечна дейност и обилно изпотяване.

  • Сериозни кожни реакции (неизвестна честота: честотата не може да се определи от наличните данни): обриви, мехури и лющене на кожата, загуба на кожа и кървене около очите, носа, устата или гениталите и бързо влошаване на общото състояние или обрив при излагане на слънчева светлина.

  • Други сериозни реакции (неизвестна честота: честотата не може да се определи от наличните данни): пожълтяване на кожата и очите (поради сериозно засягане на черния дроб), или бъбречни проблеми, като болезнено уриниране или болка ниско в гърба с треска.


   Другите нежелани реакции включват:


   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  • Нечести нежелани реакции (може да засегнат по-малко от 1 потребител на 100): Главоболие; отпадналост; диария; гадене, повръщане; подуване на корема и отделяне на голямо количество газове; запек; сухота в устата; колики и дискомфорт; кожен обрив или уртикария; сърбеж; чувство на слабост, чувство на изтощение или общо неразположение; нарушение на съня; повишаване на чернодробните ензими в кръвните изследвания.


  • Редки нежелани реакции:

   Извращаване или пълна липса на вкус; нарушения в зрението, като замъглено виждане; болки в ставите; мускулни болки; промени в телесното тегло; повишена телесна температура; подуване на крайниците; депресия; повишено ниво на билирубина и мастите в кръвта (установено при кръвни изследвания), уголемяване на гърдите при мъже; силна треска и рязко спадане на броя на гранулоцитите в кръвта (вид бели кръвни клетки)(вижте при кръвни изследвания).


  • Много редки нежелани реакции(може да засегнат по-малко от 1 потребител на 10 000)::

   Дезориентация; намалявяне на броя на тромбоцитите, което може да предизвика кървене и насиняване, по-изразени от обичайното; намаляване броя на белите кръвни клетки, което може да доведе до по-чести инфекции; едновременно неестествено намаление на броя на червените и белите кръвни клетки, както и на тромбоцитите (вижте при кръвни изследвания).


  • Неизвестна честота:

  Халюцинации, гърчове (по-специално при пациенти с анамнеза за тези симптоми); повишено ниво на натрий в кръвта; понижаване на нивото на магнезия в кръвта.


  Съобщаване на нежелани реакции

  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

  image

  съобщите нежелани реакции директно чрез националната с истема за съ общ аване, посочена в Приложение V*. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 3. Как да съхранявате PANTECTA Control


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, посочен на кутията и блистера. Срокът на годност изтича на последния ден от посочения месец.


  Да се съхранява в оригиналната опаковка за да се предпази от влага.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 4. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа PANTECTA Control