Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Braftovi
encorafenib

Листовка: информация за пациента


Braftovi 50 mg твърди капсули Braftovi 75 mg твърди капсули енкорафениб (encorafenib)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Braftovi и какво съдържа опаковката

Braftovi 50 mgтвърдикапсули

Твърдата капсула (капсула) има непрозрачно капаче с оранжево и непрозрачно тяло с телесен цвят с отпечатани символи стилизирано „А“ на капачето и „LGX 50mg“ върху тялото на капсулата.

Braftovi 50 mg се предлага в опаковки по 28 x 1 капсули или по 112 x 1 капсули в перфорирани блистери с единични дози от полиамид/алуминий/PVC/алуминий/PET/хартия. Не всички

видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Braftovi 75 mgтвърдикапсули

Твърдата капсула (капсула) има капаче с телесен цвят и непрозрачно тяло с бял цвят с отпечатани символи стилизирано „А“ на капачето и „LGX 75mg“ върху тялото на капсулата.

Braftovi 75 mg се предлага в опаковки по 42 x 1 капсули или по 168 x 1 капсули в перфорирани

блистери с единични дози от полиамид/алуминий/PVC/алуминий/PET/хартия. Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба

PIERRE FABRE MEDICAMENT

Les Cauquillous 81500 Lavaur Франция


Производител

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Site Progipharm, rue du Lycée 45500 GIEN

Франция


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .