Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Revasc
desirudin

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Revasc 15 mg/0,5 ml прах и разтворител за инжекционен разтвор


Desirudin (Дезирудин)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.Бременност и кърмене


Не трябва да получавате Revasc, ако сте бременна. Revasc може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе. Затова е важно да кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Ако сте в детеродна възраст, Вашият лекар може да направи тест за бременност, за да се увери, че не сте бременна.


Препоръчва се да не кърмете по време на лечението.


 1. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ REVASC


  Ще получавате Revasc като инжекция под кожата.


  Приложението става чрез подкожна инжекция, за предпочитане на корема. Инжекциите трябва да се поставят поне на четири, редуващи се, различни места. Първата инжекция трябва да се приложи 5 до 15 минути преди операцията, но след въвеждане на регионална блокова анестезия, ако се използва такава. После лечението с дезирудин се продължава два пъти дневно след операцията за 9 до максимум 12 дни или докато пациентът стане напълно подвижен, в зависимост от това, кое настъпи първо. Понастоящем липсва клиничен опит в подкрепа на употребата на Revasc повече от 12 дни.

  Обичайна дозировка


  Винаги приемайте Revasc точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната дозировка е 15 mg, инжектирани два пъти на ден за 9 дни до максимум 12 дни. Ще получите първата инжекция в рамките на 5 до 15 минути преди операцията. Ако имате нужда от лечение за повече от 12 дни, лекарят може да Ви прехвърли на друго подобно лекарство.


  Ако имате бъбречно или чернодробно заболяване, лекарят или медицинската сестра ще проследяват кръвта Ви за активността на съсирването и в зависимост от това може, съответно, да променят дозата или схемата на приложение.


  Ако Ви е поставена по-голяма от необходимата доза


  Предозирането с Revasc може да доведе до кървене. Ако това настъпи, Revasc ще бъде спрян и ще се започне лечение за кървенето.


  Ако сте пропуснали доза


  Ако е пропусната доза от това лекарство, то трябва да Ви бъде дадена колкото е възможно по-скоро. Ако почти е време за следващата доза, ще прескочите пропуснатата доза и ще се върнете към нормалната схема на дозиране. Дозата не трябва да се удвоява.


 2. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ


  Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

  Както всички лекарства, Revasc може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Някои от тези нежелани реакции може да са подобни на ефектите от операцията. Най- вероятната нежелана реакция е кървене.


  Кажете на лекаря или медицинската сестра, колкото е възможно по-скоро, ако настъпи някоя от следните нежелани реакции, някои от които могат да се объркат с нежеланите реакции от операцията:


  Често съобщавани нежелани реакции (с вероятност да засегнат между 1 на 10 и 1 на 100 пациенти):

  Необичайна умора или слабост (анемия), гадене, сълзене на течност от раните, ниско кръвно налягане, повишена телесна температура, възпаление на вените, понякога придружено от съсирек, втвърдяване на мястото на инжектиране, синини, подуване на долните части на краката, причинено от задържане на течности, нефатални алергични реакции.


  Нечести нежелани реакции (с вероятност да засегнат между 1 на 100 и 1 на 1 000 пациенти): Повишение на чернодробните ензими, замайване, безсъние, объркване, задъхване, повръщане (с или без кръв), запек, кръв в урината, затруднение при уриниране, обрив, сърбеж (уртикария), ниски нива на калий в кръвта, парещо чувство при уриниране, придружено от по-чести позиви за уриниране, бавно зарастване на раните, кръвотечение от носа, високо кръвно налягане, болка (в т.ч. болка в краката, стомаха и/или гръдния кош).


  Редки нежелани реакции (с вероятност да засегнат между 1 на 1 000 и 1 на 10 000 пациенти): При повторно излагане се откриват антихирудинови антитела.


  Съобщават се отделни случаи на фатално кървене.


  Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашите лекар, медицинска сестра или фармацевт.

 3. СЪХРАНЕНИЕ НА REVASC


  Съхранявайте на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте Revasc след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия и опаковката. Да не се съхранява над 25°C. Съхранявайте флакона и ампулата в картонената кутия.

  След разтваряне се препоръчва незабавна употреба. Стабилност при употреба, обаче, е доказана за 24 часа между 2°C и 8°C (в хладилник).

  Не използвайте Revasc, ако забележите, че инжекционният разтвор съдържа видими частици. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

  Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат

  за опазване на околната среда.


 4. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Какво съдържа Revasc


Активната съставка е дезирудин (15 mg/0,5 ml прах).

Другите съставки в праха са магнезиев хлорид и натриев хидроксид. Съставките в разтворителя са манитол и вода.


Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Важна информация относно някои от съставките на Revasc


Този медицински продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 0,5 ml, т.е. на практика не съдържа натрий.


Как изглежда Revasc и какво съдържа опаковката


Revasc се състои от флакон, съдържащ бял прах и ампула, съдържаща бистър, безцветен разтворител за инжекционен разтвор.


Видове опаковки: 1 флакон и 1 ампула в една опаковка

2 флакона и 2 ампули в една опаковка 10 флакона и 10 ампули в една опаковка


Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба и производител


Притежателят на разрешението за употреба е: Canyon Pharmaceuticals Limited

7th Floor

52-54 Gracechurch Street London EC3V 0EH Великобритания


Производителят е:

Canyon Pharmaceuticals GmbH Unter Gereuth 10

D-79353 Bahlingen a.K.

26

Дата на последно одобрение на листовката

Германия

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба